Spring naar content

Toegang mondzorg en fysio voor mensen met schuldenproblematiek

01 maart 2021

De Tweede Kamer heeft minister Van Ark gevraagd te onderzoeken hoe wet- en regelgeving aangepast kunnen worden, zodat mensen in de schuldhulpverlening niet direct hun aanvullende verzekering verliezen. Hierbij gaat het om de toegang tot de fysiotherapeut en de tandarts. Van Ark reageerde 12 februari in een kamerbrief en zei ruimte te zien voor een samenwerking van VWS, SZW, zorgverzekeraars en gemeenten om ongewenste zorgmijding om financiële redenen aan te pakken. Ook gaf ze aan dat geprobeerd wordt de aanvullende verzekering te herstellen als de schuldhulpverlening is opgestart, bijvoorbeeld door instroom in de gemeentepolis.  

Dat laatste is momenteel zeker niet in iedere gemeente mogelijk. Bij een schuldbemiddeling kan instroom in de aanvullende verzekering, al dan niet via de gemeentepolis, vaak pas na een succesvolle afronding van de schuldhulpverlening. Er kan na aanmelding bij de schuldhulpverlening bovendien nog een lange tijd verstrijken totdat de schuldhulpverlening ook daadwerkelijk is opgestart. Voor mensen die onder beschermingsbewind staan kan niet altijd een schuldentraject opgestart worden, terwijl betaling van een aanvullende verzekering wel gegarandeerd kan worden door de bewindvoerder.

De NVVK heeft het beleid dat het handhaven van een aanvullende zorgverzekering ‘dringend aanbevolen’ wordt. Wij sluiten ons hierbij aan en zouden graag zien dat mensen de mogelijkheid krijgen bij aanmelding bij de schuldhulpverlening of bewindvoering weer een aanvullende verzekering af te sluiten voor de tandarts en fysiotherapie. Hiermee helpen we niet alleen de mensen die door geldproblemen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, maar voorkomen we ook grotere zorgkosten in de toekomst.  

De zorgkosten zijn de afgelopen jaren gestegen. Door het eigen risico, een hoge eigen bijdrage voor medicijnen, kosten voor een specialist of kosten voor fysiotherapie kunnen zorgkosten snel oplopen. Veel mensen komen hierdoor in ernstige financiële problemen.  Wanneer mensen langdurig ziek zijn heeft dit bovendien invloed op het inkomen want er kan minder gewerkt worden. Mensen worden hierdoor dubbel getroffen. Financiële problemen kunnen bovendien leiden tot chronische stress en een ongezondere leefstijl waardoor de gezondheidsproblemen verergeren.  

Wanneer een aanvullende zorgverzekering is stopgezet vanwege betalingsachterstanden zorgt dit voor ongewenste zorgmijding. Mensen met schulden en stress proberen op de korte termijn geen extra zorgkosten te krijgen maar staan minder stil bij de gevolgen voor hun gezondheid op de langere termijn.