Spring naar content

Toekenning zorgbonus COVID-19 voor MO/VO/BW

24 september 2020

In het voorjaar besloot de Tweede Kamer dat medewerkers in de zorg een bonus verdienen vanwege hun inzet tijdens de coronacrisis. De bonus bedraagt € 1.000,- netto. De subsidie kan worden aangevraagd van 1 t/m 29 oktober 2020 via Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Op deze site vind je tevens de regeling, handleiding en FAQ.

VWS publiceerde de regeling op 17 september, alsook een lijst met beroepen die wel en die niet in aanmerking komen voor de bonus. Met deze afbakening op beroepen ligt er zoals voorzien een lastige taak voor werkgevers. Voor de zorgprofessionals die niet in aanmerking komen, geldt echter ‘nee, tenzij’: “Zorgaanbieders hebben de ruimte om ook voor deze medewerkers een bonus aan te vragen. Het betreft hier een afweging van de zorgaanbieder.” Hiermee is een ruimhartige toekenning mogelijk aan íedere medewerker die direct of indirect betrokken is geweest bij de strijd tegen COVID-19.

Leden die graag willen afstemmen met Valente kunnen contact opnemen met:

Rina Beers
rina.beers@valente.nl
06 13846484

en

Esmé Wiegman
esme.wiegman@valente.nl
06 21703581