Spring naar content

Toezicht nieuwe aanbieders en de verplichte aanmelding (Wtza)

09 februari 2021

Het toezicht op nieuwe aanbieders

Sinds mei 2020 is het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op nieuwe zorgaanbieders veranderd. Vanaf dat moment krijgen ook zorgprofessionals die als solist gaan werken van de inspectie een vragenlijst, nadat ze zich gemeld hebben bij het CIBG via meldennieuwezorgaanbieders.nl. Instellingen krijgen een uitgebreidere vragenlijst dan voorheen.

Onderaannemers moeten zichzelf melden. De aanmelding is ook van toepassing op aanbieders van dagbesteding. Als een aanbieder nieuwe zorgsoorten gaat aanbieden is een nieuwe melding nodig. Aanbieders moeten voorafgaand aan de melding beschikken over een KvK-nummer.

Op basis van de antwoorden krijgt de Inspectie meer zicht op de zorg die nieuwe aanbieders verlenen. Ook maken ze een inschatting van mogelijke risico’s in de zorg. Dit sluit aan bij de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die per 1 januari 2022 in werking treedt.

Per 1-1-2022 is de aanmelding verplicht, ook al gaat het maar om één cliënt.

De inwerkingtreding van de Wtza per 1 januari 2022

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) zal op 1 januari 2022 in werking treden. De minister Van Ark voor Medische Zorg heeft daarover op 4 november 2020 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Wtza is van toepassing op alle zorgaanbieders voor wie de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) geldt, te weten instellingen én solistisch werkende zorgverleners in de Wlz en de Zvw. Nieuw is dat de meldplicht van de Wtza tevens gaat gelden voor jeugdhulpaanbieders onder de Jeugdwet.

De Wtza brengt twee grote veranderingen met zich mee. Zo heeft iedere zorgaanbieder, bestaande en nieuwe, een meldplicht als zij nog niet bekend zijn in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa). De tweede verandering is dat zorgaanbieders waar meer dan 10 zorgverleners (geen fte’s) werken, een toelatingsvergunning moeten aanvragen. 

Kijk op rijksoverheid.nl meer informatie beschikbaar over de Wtza.

In 2021 is de Wtzi nog van toepassing. Voor bestaande aanbieders met de Wtzi-toelating zal overgangsregelgeving van toepassing zijn. Wij houden de berichtgeving daarover in de gaten.

Contactpersoon bij Valente over deze onderwerpen is Tonny van Hensbergen.

Deze informatie staat ook op de pagina Alles over de Wet langdurige zorg (Wlz) voor MO en BW en wordt daar aangevuld.