Spring naar content

TSG | Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen lanceert Themanummer Dakloosheid   

04 september 2023

TSG| Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen heeft een themanummer uitgebracht met wetenschappelijke publicaties over dakloosheid, een groot maatschappelijk probleem dat niet alleen om opvang vraagt maar vooral om diverse vormen van preventie. De bijdragen in TSG geven beleidsmakers data en inzichten bij het nemen van preventieve maatregelen. Was de aandacht voorheen vooral gericht op opvang, de focus moet verlegd worden naar preventie en wonen, zo schrijven de samenstellers.

In het themanummer:

Voor deze themabijlage hebben diverse wetenschappers en belangenorganisaties zich sterk gemaakt, zoals Valente, Platform31, de Academische Werkplaats Openbare Geestelijke Gezondheidszorg G4- USER en de academische werkplaats Impuls van het Radboudumc.

Zij vragen aandacht voor het grote probleem van dakloosheid en benadrukken de urgentie om (preventieve) maatregelen te nemen. In het Nationaal Actieplan Dakloosheid is de beëindiging van dakloosheid in 2030 opgenomen, een ambitie waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd door het in 2021 ondertekenen van de Lissabon Verklaring.

Om de doelstelling te halen is nog veel politieke en maatschappelijke inspanning nodig, signaleren de samenstellers van het themanummer in het voorwoord. Zeker nu er diverse maatschappelijke ontwikkelingen gaande zijn die het probleem eerder groter dan kleiner maken, zoals de toenemende sociaaleconomische ongelijkheid, hoge inflatie en energiekosten, het gebrek aan betaalbare huisvesting, dakloosheid bij mensen zonder geldige verblijfvergunning  en een uiterst ingewikkeld systeem van toeslagen en zorg.

Gezien de gelaagdheid en complexiteit van het fenomeen dakloosheid is de komende jaren van alle partijen commitment nodig om de ambities waar te maken, zo luidt de oproep.

Het complete themanummer en de losse artikelen zijn op basis van open access beschikbaar via SpringerLink.

Contact hierover?