Spring naar content

Update: coronavirus in MO, VO en BW – Werkinstructie herhaalprik | Nieuwe richtlijn opvang | Wijziging testbeleid

07 maart 2022

Bekijk ook de overzichtspagina Valente en corona voor downloads zoals richtlijnen en goede voorbeelden, en ouder nieuws.

11 april – Verandering corona testbeleid

Vanaf 11 april 2022 is het coronatestbeleid veranderd. Het uitgangspunt is nu dat je bij een mogelijke coronabesmetting een thuistest doet. Het is niet meer nodig om een positieve zelftest door de GGD te laten bevestigen. Dit is gepubliceerd in een nieuwsbericht Zelftesten vanaf maandag voldoende | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl vanuit het ministerie van VWS. Er komt in deze fase van de pandemie meer verantwoordelijkheid bij mensen (en branches) zelf te liggen. Voor kwetsbare mensen is dat soms ingewikkeld. Daarom is het voor bepaalde doelgroepen nog wel mogelijk om zich te laten testen bij de GGD: 

>Inwoners van een verpleeghuis of een andere instelling met kwetsbare personen (van 70 jaar of ouder, of met een ernstige afweerstoornis). 

>Mensen die thuis wonen en naar de dagbesteding gaan (van 70 jaar of ouder, of met een ernstige afweerstoornis) 

>Mensen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van anderen. 

Overigens kunnen ook zorgmedewerkers en mensen die een herstelbewijs nodig hebben nog een test bij de GGD doen.

7 maart – Werkinstructie herhaalprik

Voor de volledigheid delen we vanuit Valente de werkinstructie over de herhaalprik, waar hooguit een beperkt deel van onze cliënten voor in aanmerking komt. In de werkinstructie lees je over welke doelgroepen het gaat. Alle informatie is te vinden op de website van het RIVM: COVID-19-vaccinatie bewoners zorginstellingen | RIVM.


26 januari – Nieuwe richtlijn opvang

Gisteren was er opnieuw een persconferentie die tot verdere versoepelingen van de corona-maatregelen heeft geleid. Dat betekent dat er een update van de richtlijn is, die online staat en is te vinden via Richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen | Richtlijn | Rijksoverheid.nl

We gaan dus een periode van afbouw in, die duurt tot 9 februari a.s.

Natuurlijk zijn er nog veel besmettingen en dus ook gevallen van quarantaine. Het spreekt voor zich hiermee rekening te houden bij de afbouw, zodat mensen die in quarantaine zitten die ook uit kunnen zitten. Dat betekent dat eventuele quarantainelocaties de komende tijd nog wel op peil moeten worden gehouden, al naar gelang de inschatting van de behoefte natuurlijk. Gemeenten hebben dit bericht vandaag ook ontvangen en zullen in veel gevallen al contact hebben opgenomen over de afbouw en de te nemen stappen.

Mondkapjes FFP2

Het ministerie van VWS heeft Valente erop geattendeerd dat het mogelijk is om via het LCH voordelig FFP2-maskers in te kopen voor zorgaanbieders die te maken hebben met situaties waar gebruik van deze maskers de voorkeur heeft. Op deze website staat hierover nadere informatie: https://www.lchulpmiddelen.nl/middelen-aanvragen


17 januari – Kinderen 5 t/m 11 jaar vanaf 18 januari de uitnodiging voor coronavaccinatie

Op 13 januari verstuurde VWS een nieuwsbericht over de start van de vaccinatiecampagne voor kinderen van 5 t/m 11 jaar oud. Tussen 18 en 22 januari zullen alle ouders/verzorgers van kinderen in deze leeftijdscategorie het uitnodigingspakket ontvangen voor vaccinatie tegen COVID-19 bij een priklocatie van de GGD. Het uitnodigingspakket bestaat uit een speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde informatiebrief, een uitleg over de vaccinatie, informatie over registratie, een gezondheidsverklaring van de GGD en vaccin in ’t kort van het CBG.
Kinderen krijgen een vaccin van Pfizer. Dit vaccin is aangepast voor kinderen en na onderzoek goedgekeurd voor gebruik. Het vaccin heeft een kleinere hoeveelheid werkzame stof dan het vaccin voor volwassenen. Meer informatie over de vaccinatie voor kinderen vind je op de website van het RIVM en de LCI richtlijnen.


Bekijk ook de overzichtspagina Valente en corona voor downloads zoals richtlijnen en goede voorbeelden, en ouder nieuws.