Spring naar content

Update: coronavirus in MO, VO en BW

11 mei 2020

Dit bericht wordt continu aangevuld bij nieuwe informatie, en gedeeld op social media. Houd onze Twitter en LinkedIn dus in de gaten. Lees alles over Valente en corona hier. (Nieuws van de afgelopen weken kun je hier lezen.)

Belangrijkste/meest recente nieuws:


Update 18-5-2020, 13:36 – Testbeleid uitgebreid

Het testbeleid wordt per 18 mei 2020 uitgebreid. Ook zorgverleners die aan kwetsbare mensen thuis zorg verlenen komen daarvoor nu in aanmerking. U vindt de richtlijn hier.


Update 14-5-2020, 13:34 – Handreiking algemene voorzieningen

Het Landelijk Platform MIND (cliënten en naasten in de ggz) heeft het initiatief genomen om in samenspraak met de VNG en Valente een handreiking te maken voor het weer starten van laagdrempelige voorzieningen in het sociaal domein. Algemene voorzieningen hebben de functie om laagdrempelig ontmoeting mogelijk te maken voor kwetsbare mensen, alsook om een vangnet/landingsplek te bieden om een crisis te voorkomen én om de zogenaamde ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’ te bereiken. Er is grote variatie in dit type voorzieningen, bijvoorbeeld kunnen Huizen van de Wijk, Buurtcentra, Inloophuizen, Eetpunten, Steunpunten, Zelfregiecentra, Herstelacademies en Respijtvoorzieningen genoemd worden. De handreiking staat hier.


Update 14-5-2020, 13:34 – Eerste doordenking maatschappelijke gevolgen coronacrisis

Het SCP publiceerde een eerste doordenking maatschappelijke gevolgen coronacrisis. Daarin staat onder andere (op pagina 36 e.v.):

“Naast de stress die het verontrustende nieuws over de gevolgen van de ziekte zelf veroorzaakt, hebben ook de maatregelen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan effect op de psychische gezondheid van mensen. De maatregel om sociale afstand tot elkaar te houden kan leiden tot stress, angst, boosheid en frustratie en verveling, zeker als de periode langer (dan tien dagen) duurt (Brooks et al. 2020).

Er zijn ook aanwijzingen voor psychische gevolgen op de langere termijn, na de periode van quarantaine (ibid). Klachten kunnen, bijvoorbeeld, variëren van posttraumatische stress, smetvrees, angst voor en vermijden van drukke plaatsen, alcoholmisbruik en depressie. Zorgen om financiële gevolgen van de sociale isolatie en baanverlies spelen daarbij waarschijnlijk ook een rol.” Lees verder in de overdenking.


Update 11-5-2020, 10:55 – Handreiking Sociaal werk in gebouwen en locaties

Nederland start langzaam maar zeker op vanuit de lockdownsituatie. De afgelopen weken kon de uitoefening van veel sociaal werk op daarvoor bestemde locaties doorgaan, omdat onze sector op de lijst van cruciale beroepen staat. Sociaal Werk Nederland maakt een handreiking.


Update 11-5-2020, 10:35 – Persoonlijke beschermingsmiddelen – eerste noodpakketten binnenkort ook beschikbaar voor sociaal werk

Wie huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgt bij mensen thuis, komt voortaan in specifieke gevallen ook in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat geldt ook voor sociaal werkers, zo heeft minister Van Rijn voor Medische Zorg op 6 mei jl. besloten. Het gaat om situaties waarbij zorg aan iemand met COVID-19 – of verdenking daarop – niet uitgesteld kan worden. Lees hier meer.

;