Spring naar content

Update: coronavirus in MO, VO en BW

06 april 2020

Het is weer een nieuwe week, die we beginnen met een nieuwe coronablog. (Nieuws van de afgelopen weken kun je hier lezen.) Dit bericht wordt continu aangevuld bij nieuwe informatie, en gedeeld op social media. Houd onze Twitter en LinkedIn dus in de gaten. Lees alles over Valente en corona hier.

Belangrijkste/meest recente nieuws:

  • Berichtverkeer i-Sociaal Domein tijdens corona
  • Nieuwe versie FAQ
  • Handreiking (financiële) impact inzichtelijk maken

Update 6-4-2020, 18:04 – Uitstel voor financieel kwetsbare mensen

Het CJIB heeft deurwaarders opgedragen mensen die financieel zijn getroffen door de coronacrisis uitstel te bieden. We zijn blij dat de oproep vanuit de Landelijke Armoedecoalitie om de financiële gevolgen van het coronavirus voor kwetsbare mensen gehoor heeft gevonden.

Daarnaast heeft het Nibud een peiling onder 1.050 Nederlanders uitgevoerd om de financiële gevolgen van de coronacrisis onder kwetsbare groepen in kaart te brengen. Bijgaand vindt u het rapport en de factsheet dat het Nibud naar aanleiding hiervan heeft gemaakt. Uit de peiling blijkt dat bijna twintig procent van de Nederlanders al in maart een inkomensterugval ervoer als gevolg van de coronacrisis. Een iets hoger percentage (21%) verwacht die terugval ook in april. Onder hen zijn met name jongeren, zelfstandigen en flexwerkers. Het grootste deel van hen verwacht een inkomensdaling tot maximaal 30 procent. Naar aanleiding van de gepubliceerde resultaten in het rapport werd Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, geïnterviewd door de Volkskrant.


Update 6-4-2020, 09:51 – Berichtverkeer i-Sociaal Domein tijdens corona

Als gevolg van de coronacrisis kan niet alle zorg en ondersteuning worden geleverd zoals is afgesproken in de toewijzing. Zorgaanbieders en gemeenten zoeken daarom naar alternatieven om de werkzaamheden te continueren. Dit leidt tot verscheidenheid in het gebruik van het berichtenverkeer, met als gevolg extra administratieve lasten voor zorgaanbieders en risico’s voor gemeenten. Om zowel gemeenten als zorgaanbieders te ondersteunen en duidelijkheid te bieden, heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein drie scenario’s uitgewerkt over het gebruik van het berichtenverkeer in deze bijzondere tijd. Lees ze hier.


Update 6-4-2020, 09:46 – Nieuwe versie FAQ

De werkgeversservice heeft een nieuwe versie van de FAQ gepubliceerd. De FAQ geeft antwoord op de veel gestelde vragen op arbeidsrechtelijk en arbeidsvoorwaardelijk gebied in verband met het coronavirus. Deze FAQ kan als handvat dienen bij keuzes die de instelling maakt als werkgever. Onderwerpen die worden benoemd zijn onder meer vakantie, thuiswerken en vergoeding woon-werkverkeer.
Het antwoord op de vragen is gebaseerd op de algemeen geldende regels (wet en jurisprudentie), inclusief verwijzingen naar de speciale corona wetgeving van de overheid. De FAQ wordt wekelijks aangepast op basis van de actualiteit.


Update 6-4-2020, 09:46 – Handreiking: (Financiële) impact coronavirus inzichtelijk maken

Het is van belang dat aanbieders de extra kosten en omstandigheden die leiden tot omzetderving (zoals uitval van personeel/patiënten) goed registeren. GGZ Nederland heeft een handreiking opgesteld.

;