Spring naar content

Vanaf 1 juli: standaard voor digitaal plaatsingsbesluit forensische zorg

17 mei 2021

Het proces rondom het plaatsingsbesluit FZ wordt gedigitaliseerd. Zorg dat ook jouw organisatie op tijd is aangesloten op deze nieuwe informatiestandaard.

Vanaf 1 juli 2021 wordt de standaard voor een digitaal plaatsingsbesluit geleidelijk aan in gebruik genomen. Dit betekent dat gegevens over de aanmelding en de plaatsing van Forensische Zorg geautomatiseerd naar een zorgaanbieder worden verzonden, in plaats van via het huidige proces. Gegevens hoeven niet meer handmatig overgenomen te worden in het EPD, met minder tijdsbesteding en betere datakwaliteit tot gevolg. Je kunt je hierop aansluiten, zodra je EPD-leverancier de standaard ondersteunt. Vraag jouw EPD-leverancier (softwareleverancier) op welke manier deze de genoemde standaard gaat ondersteunen.

Het is nog niet verplicht om op deze nieuwe manier te werken, maar naar verwachting komt er een datum waarop dit wel verplicht wordt. DJI doet hierover een uitspraak bij de inkoop voor 2022.

DJI doet het nodige om zorgaanbieders te helpen bij de aansluiting op dit berichtenverkeer, zoals een draaiboek, een werkgroep die de implementatie begeleidt en een werkgroep met de EPD-leveranciers. Mogelijk is het voor jouw organisatie nog nieuw. Je kunt je aansluiten bij de genoemde werkgroep. Aanmelden kan via Judith van Gulijk (GOUPU SIC Projecten gm01000a03a2826@dji.minjus.nl; 06-23443067). Ook voor andere vragen hierover kun je bij Judith terecht.

Contactpersoon voor dit onderwerp bij Valente is Tonny van Hensbergen.