Spring naar content

Verdeling middelen aanpak dakloosheid 2023

09 maart 2023

Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt hoe het extra budget voor de aanpak van dakloosheid (65 miljoen per jaar) in 2023 wordt verdeeld. 55 Miljoen euro gaat naar de centrumgemeenten. Het budget wordt verdeeld via de decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang en het bijbehorende objectieve verdeelmodel. In 2022 is 61.9 miljoen euro op die wijze verdeeld.

Gemiddeld ontvangen de centrumgemeenten ruim 11% minder dan in 2022 uit de extra middelen. De resterende 10 miljoen gaat naar landelijke subsidies en naar de hulp aan dakloze EU burgers. In 2023 ontvangen de G4, Venlo en Eindhoven budget voor deze hulp. De verdeling over deze zes gemeenten wordt in mei bekend gemaakt. In 2022 ontvingen de G4 830.000 euro voor de hulp aan EU-burgers.

Meer informatie op de website van de VNG

Contact hierover?

Ineke Baas

senior beleidsadviseur

ineke.baas@valente.nl

06 20756860

Thema’s

maatschappelijke opvang, wonen

Meer informatieover Ineke Baas