Spring naar content

Vernieuwd totaalconcept BW&B vastgesteld

02 november 2021

In 2020 gaven de leden van het basisnetwerk BW&B de opdracht om te komen tot een vernieuwd totaalconcept BW&B, gericht op het heden en de toekomst. In de bijeenkomst van juni 2021 is het vernieuwd totaalconcept BW&B vastgesteld. Louise Olij en Jan Alblas leggen in een video wat het vernieuwd totaalconcept BW&B is:

Louise Olij: ‘Het netwerk BW&B van nu bestaat al lang niet meer uitsluitend uit de beschermende woonvormen van dertig jaar geleden. De visie en dienstverlening zijn veranderd en verbreed. We zijn actief in de samenleving, aan de voorkant. Het gaat over community building. Daar willen we ons sterker in positioneren. Goed dat het vernieuwde totaalconcept BW&B dat met veel partijen (waaronder externen, leden en ervaringsdeskundigen) is ontwikkeld, door de leden is omarmd en vastgesteld. We brengen hiermee een sectorbrede beweging op gang, en dat al in het tweede levensjaar van Valente.’

Het vernieuwd totaalconcept is hier te vinden. Het vernieuwde totaal concept BW&B bestaat uit een visuele weergave, de kenmerken van de herstelprofessional, de kenmerken van een RIBW 2.0 en een afwegingskader om organisaties te ondersteunen bij hoe zij invulling kunnen geven aan het vernieuwde totaalconcept en een ontwikkelagenda. Nu het vernieuwde totaalconcept BW&B vastgesteld is, geven we uitvoering geven aan de ontwikkelagenda, waarbij we prioriteit geven aan de thema’s kwaliteit en vakmanschap.

Met een nieuwe werknaam, een krachtig Manifest en een onderscheidende pay-off onderstrepen we onze missie en dragen we het vernieuwde totaalconcept samen uit, zie hier.