Spring naar content

Verplichting vroegsignalering bij intermediaire verhuur

17 december 2021

Vanaf 1 januari 2021 is de wijziging van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) ingegaan, waarin onder andere de ‘Vroegsignalering’ vastgesteld is. Door de aanpassing van de WGS zijn verhuurders vanaf dat moment verplicht om signalen van betalingsachterstanden van huurders door te geven aan de betreffende gemeente.

Daarmee zijn ook instellingen die verhuren d.m.v. intermediaire verhuur wettelijk verplicht om signalen aan de gemeente door te geven van huurachterstanden.
Deze meldingen worden gedaan in het kader van vroegsignalering van schulden, om oplopende huurachterstanden en huisuitzetting te voorkomen.

Samengevat, staat in het besluit gemeentelijke schuldhulpverlening over de verplichting van verhuurders het volgende:
De verhuurder verstrekt als er een huurachterstand is de contactgegevens van de huurder en de hoogte van de achterstand aan de gemeente (schuldhulpverlening), als hij:

a) persoonlijk contact heeft gehad met de huurder over de mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen;
b) de huurder gewezen heeft op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;
c) de huurder ten minste eenmaal een schriftelijke herinnering heeft gestuurd;
d) bij die herinnering heeft aangeboden om zijn contactgegevens aan het college te verstrekken en de huurder daarop niet afwijzend heeft gereageerd.

Wanneer er nog geen afspraken zijn gemaakt met de gemeente:
treedt in dat geval in contact met de contactpersoon vroegsignalering van de gemeente.

Meer informatie: Marthe Riemeijer