Spring naar content

Versnellen transformatie opvang

12 augustus 2020

Het ministerie van VWS heeft een Quickscan laten uitvoeren. Deze brengt in beeld wanneer het voor gemeenten financieel rendabel is om te investeren in het creëren van extra woonplekken in plaats van extra opvangplekken.

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de Tweede Kamer informatie gezonden over mogelijkheden om de transformatie van maatschappelijke opvang te versnellen. Hij heeft daarbij de coronacrisis aangegrepen om te onderzoeken hoe het anders kan. Vanwege de coronacrisis moeten gemeenten de opvang gedurende een langere periode anders organiseren om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Daarom heeft het ministerie van VWS adviesbureau Gupta gevraagd met een quickscan in beeld te brengen wanneer het voor gemeenten financieel rendabel is om te investeren in het creëren van extra woonplekken in plaats van extra opvangplekken. Staatssecretaris Blokhuis gaat in de komende periode in gesprek met gemeenten en de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) over de uitkomsten van de quickscan. Na het reces stuurt hij samen met de minister van BZK een uitgebreide beleidsreactie aan de Tweede Kamer.