Spring naar content

Vervolg bijeenkomsten GGZ in de Wlz

04 maart 2020

MIND, clientenraad Leviaan, Valente en Alice Makkinga organiseren een nieuwe serie bijeenkomsten over de Wet langdurige zorg (Wlz) organiseren voor cliëntenraden, familieraden, regionale cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen in de ggz. We doen dit onder de titel  “Van betrokkenheid naar daadwerkelijke invloed vanuit cliëntenperspectief”. Hieronder tref je informatie over deze bijeenkomsten en een link naar het aanmeldformulier. Het Ministerie van VWS geeft subsidie voor deze bijeenkomsten.

De eerste serie voorlichtingsbijeenkomsten Wlz vond in september en oktober 2019 plaats. Inmiddels zijn de voorbereidingen op de Wlz een stuk verder. De eerste cliënten hebben bij het CIZ een aanvraag voor Wlz-zorg gedaan. Aan tien regiotafels wordt hard gewerkt om de overgang naar de Wlz goed voor te bereiden. Alle reden dus om met cliënt- en familievertegenwoordigers weer samen te kijken naar actuele ontwikkelingen.

Wat gaan we doen?
Tijdens de nieuwe serie voorlichtingsbijeenkomsten praten we iedereen bij over actuele ontwikkelingen. We besteden aandacht aan de regionale overlegtafels. Daar worden afspraken gemaakt over de indicatiestellingen voor de Wlz, informatie en ondersteuning voor cliënten, de ontwikkeling van het zorg- en woonaanbod,  enzovoort. We nodigen cliëntvertegenwoordigers aan de regiotafels uit om  te vertellen en ervaringen uit te wisselen. Wat zijn belangrijke thema’s aan de regiotafels en wat betekenen die voor cliënten- en familie(raden) binnen instellingen. En welke boodschap willen cliënten- en familieraden meegeven voor de regiotafels?

Daarnaast zullen we dieper ingaan op het thema kwaliteit. Welke kansen biedt de Wlz op kwaliteit van zorg en leven? En hoe kunnen cliënt- en familieraden daar invloed op uitoefenen? Hiervoor nodigen we vertegenwoordigers van zorgkantoren uit die een belangrijke rol hebben om kwaliteit binnen de Wlz-zorg te bevorderen en te bewaken.
Tot slot zal er volop ruimte zijn om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.
 
Waar en wanneer zijn de bijeenkomsten?
De voorlichtingsbijeenkomsten ggz in de Wlz vinden plaats op:

  • Maandag 23 maart, Hotel Pullman Eindhoven Cocagne, Vestdijk 47 in Eindhoven
  • Maandag 30 maart, Locatie in Zwolle (volgt zodra deze bekend is)
  • Maandag 6 april, Zorgkantoor Zorg en Zekerheid, Haagse Schouwweg 12 in Leiden (auditorium)

Deelname is gratis.

Aanmelden
Als je wilt deelnemen aan een van de voorlichtingsbijeenkomsten, meld je dan aan via dit aanmeldformulier.