Spring naar content

Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid van start

14 september 2020

Vandaag is de ‘Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid’ gelanceerd: via de nieuwe website ervaringsinzet.nu kan ervaringskennis en -deskundigheid worden ingezet op alle vraagstukken die raken aan maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO & BW).

De Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid beoogt gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante organisaties te ondersteunen in het toerusten en borgen van het perspectief van ervaringskennis en van ervaringsdeskundigheid van cliënten en naasten. Dit met betrekking tot alle thema’s van de meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang (MJA) en zowel gevraagd als ongevraagd. Deze organisaties kennen het cliënten- en naastenperspectief niet altijd of weten niet hoe ze dit effectief in hun beleid kunnen integreren. Vanaf vandaag kunnen ze een beroep doen op de Vliegende Brigade voor praktische input en ondersteuning, via ervaringsinzet.nu. De Vliegende Brigade gaat op deze website ook juist goede voorbeelden delen.

Het project Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid is een samenwerkingsproject van Stichting Werkplaats COMO, Valente branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Lees op de website ervaringsinzet.nu alles over de samenstelling van het kernteam en hun expertises.