Spring naar content

Voortgang jeugd-ggz naar de Wlz

14 januari 2021

Vorig jaar is met de Tweede Kamer afgesproken dat jeugdigen met een psychische stoornis op een nader te bepalen tijdstip toegang krijgen tot de Wlz.

Bureau HMM heeft vorige zomer een onderzoek opgeleverd naar omvang, de kenmerken en de behoefte aan zorg van deze doelgroep.

In het najaar van 2020 is een nadere verkenning naar de voorwaarden uitgevoerd. Aan het CIZ, de NZa en ZN zijn uitvoeringstoetsen opgevraagd. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met de VNG, gemeenten, jeugdzorgregio’s en cliëntorganisaties. Uit de uitvoeringstoetsen komen nog belangrijke vraagstukken naar voren. Duidelijk is dat de openstelling van de Wlz voor deze jongeren op zijn vroegst per 1 januari 2023 kan plaatsvinden.

Lees meer in de tekst Wlz-zorg voor jeugdigen met een psychische stoornis