Spring naar content

Vrouwenopvang pleit voor uitbreiding hulpverlening en alomvattend landelijk gecoördineerd beleid

17 maart 2020

Het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang vroeg aan de Tweede Kamer steun voor de aanbevelingen van de GREVIO-commissie voor voldoende hulpverleningscapaciteit voor de opvang van de slachtoffers van huiselijk geweld.

Daarnaast ondersteunde het Landelijk Netwerk de oproep tot een alomvattend landelijk gecoördineerd beleid.

De vrouwenopvang pleit ook voor een meer genderspecifieke benadering bij de aanpak van huiselijk geweld.

Het Algemeen Overleg zou op 19 maart plaatsvinden, maar is voorlopig uitgesteld.

Bijlagen bij dit bericht: