Spring naar content

Waarin zit het geheim van werkgeluk?

14 september 2022

Van 19 t/m 25 september 2022 is het de Week van het Werkgeluk. In deze week deelt Valente verhalen van de duizenden medewerkers die ervoor hebben gekozen om zich in hun werk toe te wijden aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals dakloze mensen, slachtoffers van huiselijk geweld, forensische cliënten en hun naasten en mensen in beschermd wonen. Hun werk is divers, uitdagend, mooi, soms moeilijk maar altijd waardevol – en een bron van werkgeluk.
Esmé Wiegman, directeur van Valente, schreef een blog voor de Week van het Werkgeluk. Meer verhalen van werk bij onze leden lees je op de pagina Op de werkvloer.

‘Eén van de eerste lessen die ik heb geleerd op het gebied van werkgeluk is dat je pas kunt genieten van vakantie als er ook een einde aan komt en er werk is dat op je wacht. Een vakantie zonder einde eindigt in een grote brij van oneindig veel vrije tijd, waarin je van alles kunt doen, maar ook van alles kunt uitstellen waardoor er uiteindelijk niets meer uit je handen komt. Ik spreek uit de ervaring van 25 jaar geleden, toen ik net afgestudeerd was. Gelukkig vond ik snel een baan, inclusief vakantiedagen.

Zinvol en betekenisvol werk

Ik werk nu tweeënhalf jaar bij Valente en realiseer me elke dag weer hoe fijn het is om werk te hebben, en vooral ook om zinvol werk te hebben. Uiteraard zijn er altijd wel taken die niet direct iets te maken hebben met de mensen voor wie we ons werk doen. Maar lobbywerk met het oog op wonen, bestaanszekerheid en destigmatisering is betekenisvol, waarbij mijn inzet gericht is op een positieve impact op mensen.

Cadeautje

Naast mijn werk bij Valente is mijn stage bij RIBW Overijssel een cadeautje. Ik vind het heerlijk om elke week een dagdeel op de werkvloer te zijn. Hier spreek ik cliënten, maar ook medewerkers die dagelijks concreet bezig zijn om bij te dragen aan een zinvol bestaan voor hun cliënten. Werk maakt daar een belangrijk deel van uit. ‘Ik praat liever over werk, dan over dagbesteding’, zeggen veel cliënten. Terecht! Waarom zo’n groot onderscheid en gradatie aanbrengen in betaald en onbetaald werk?

Ook mooi is het om de voldoening op te merken. Bijvoorbeeld bij cliënt O. die voor 40 uur in de week aan het werk is gegaan bij Scania. Na ‘een beetje een verkeerde levenswijze’ heeft hij de boel weer op de rit en is hij klaar voor een volgende stap.

De vele kanten van werkgeluk

Werkgeluk heeft zoveel verschillende kanten. Zinvol werk is ook bijna niet te definiëren. Soms heb ik tijdens mijn stage gesprekken die niet concreet tot resultaat leiden. Verdriet en verlies blijven levensgroot aanwezig in de kamer waar we het gesprek afronden. Waar ik zelf de neiging heb om met een onvoldaan gevoel de kamer te verlaten, zegt een cliënt: ‘Bedankt. Fijn dat je zo goed kunt luisteren.’

Uiteindelijk komt het aan op toegewijd kunnen zijn aan wat je doet, vanuit wie je bent. Daarin zit het geheim van werkgeluk. Marinus van den Berg heeft daar een prachtig gedicht over geschreven:

Toegewijd
Het gaat om toegewijd zijn
toegewijd
waar je leeft

toegewijd
aan hen met wie je leeft

toegewijd
aan wie en wat om zorg vraagt

toegewijd
aan deze dag en aan wie
op mijn pad komt.’

Naast haar werk als directeur van Valente, loopt Esmé Wiegman voor haar deeltijdstudie HBO Theologie stage bij RIBW Overijssel (van 1-9-2021 t/m december 2022). Deze beschermdwonenorganisatie ondersteunt mensen met een psychische kwetsbaarheid op het gebied van wonen, werken en welzijn, zodat ze hun dagelijks leven zo veel mogelijk zelf vorm kunnen geven. Esmé probeert hieraan bij te dragen met zingevende gespreksvoering.

Op deze pagina kun je meer lezen over het mooie werk bij onze leden.

Contact hierover?