Spring naar content

Wat moet ik regelen voor de toelating tot de Wet langdurige zorg vanaf 2021?

26 oktober 2019

Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen met langdurende ernstige GGZ problematiek toegang krijgen tot de Wet Langdurige Zorg. Dit lijkt nog ver weg, maar er moet van alles geregeld zijn alvorens de zorg in een WLZ-kader per 1-1-2021 ook daadwerkelijk kan starten.

Denk daarbij aan de Wtzi- toelatingen, de inkoopprocedures van de zorgkantoren, de beleidsregels van de Nza, de indicatiestelling, de eigen bijdrage heffing, de jaarverantwoording, het toezicht door de Inspectie, de kwaliteitsregelgeving en de medezeggenschap van cliënten. Als uw organisatie nog niet aan alle eisen voldoet, is er nu tijd om aanpassingen door te voeren. Wat moet u regelen?

Inkoop door zorgkantoren
Wlz-aanbieders hebben jaarlijks te maken met de inkoopprocedure van het zorgkantoor.
Een (beoogde) aanbieder moet voldoen aan verschillende voorwaarden. Eén van die voorwaarden is het beschikken over de juiste Wtzi-toelatingen. We adviseren alle aanbieders die in ieder geval overwegen om vanaf 2021 Wlz-zorg, inclusief behandeling, aan te gaan bieden, om alle benodigde toelatingen aan te vragen (begeleiding, verpleging, verzorging, behandeling, verblijf). Voor bestaande Wlz-aanbieders kan het zinvol zijn om na te gaan of de huidige toelatingen aansluiten bij uw aanbod in 2021 en vervolgens zo nodig de toelating te wijzigen.

De zorgkantoren zijn belast met de uitvoering van de WLZ. Zorgverzekeraars voeren in een of meer regio’s de zorgkantoorfunctie uit. De zorgkantoren sluiten overeenkomsten af met aanbieders van Wlz zorg in hun regio’s. Zorgverzekeraars Nederland publiceert jaarlijks het inkoopkader voor de Wlz. Het kader voor 2021 wordt naar verwachting voorjaar 2020 gepubliceerd.

Beleidsregels van de Nza
De afspraken die u zult maken met uw zorgkantoor over de financiering van de Wlz zorg, moeten voldoen aan de beleidsregels van de Nza. De beleidsregels voor 2021 zullen vóór 1 juli 2020 gepubliceerd worden.

i-Standaarden voor de Wlz
Leveren van Wlz-zorg betekent ook het e.e.a. voor de inrichting van administratie en uw informatiesystemen. Denk aan de informatiestandaarden voor de Wlz.

Jaarverantwoording
Aanbieders van Wlz zorg hebben de plicht om jaarlijks een jaardocument zorg te publiceren.
De jaarverantwoording van zorginstellingen bestaat uit 2 onderdelen:
• het invullen van vragenlijsten in DigiMV;
• het aanleveren van een jaarrekening en accountantsverklaring;

Indicatiestelling
• In 2020 start de indicatiestelling door het CIZ.

Eigen bijdrage heffing
• Het CAK verzorgt de heffing van eigen bijdragen.

Toezicht
Wlz-aanbieders vallen onder het toezicht van de Inspectie IGJ.

Kwaliteit en medezeggenschap
De Wkkgz en de Wmcz zijn van toepassing is, met alles wat daarbij komt kijken. Denk bijvoorbeeld aan de aansluiting bij een erkende geschilleninstantie, het melden van geweldsincidenten bij de Inspectie en het goed regelen van de medezeggenschap van cliënten.

Ervaringen van bestaande Wlz-aanbieders
Als de Wlz voor uw organisatie echt nieuw is kan het verhelderend zijn om eens te gaan praten met bestaande aanbieders van WLZ-zorg. Wat hebben zij allemaal geregeld en waar moet u in de praktijk vooral aan denken?

Inplementatieplan
Als samenwerkende branches hebben we een implementatieplan opgesteld, waarin de belangrijkste aandachtspunten vermeld staan.
Neem voor meer informatie over het bovenstaande contact op met Tonny van Hensbergen (t.vanhensbergen@opvang.nl).