Spring naar content

Wat zou jij doen als jij de baas van VWS was?

20 februari 2020

De zorg in Nederland staat op een hoog niveau en dat wil het kabinet behouden. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed, betaalbaar en beschikbaar blijft. En daar waar nodig de zorg nog beter wordt. Op Prinsjesdag 2019 heeft het kabinet daarom in de Rijksbegroting bekend gemaakt voor de zomer van 2020 met een contourennota te komen. In de contourennota staan voorstellen hoe de governance van de zorg in de toekomst het best georganiseerd kan worden zodat deze tegemoet komt aan de (toekomstige) zorgvraag. De contourennota kán voorstellen bevatten die tot wijzigingen in het stelsel kunnen leiden.

Valente is gevraagd vanuit haar expertrol voor kwetsbare burgers in het sociaal domein haar zienswijze te leveren op hoe de zorg in de toekomst georganiseerd moet worden. Ineke van Hooff (voorzitter Valente) heeft deelgenomen aan de bestuurlijke sessie op basis van de ‘Zienswijze Valente op de toekomst van de zorg’.

Met een grote groep sectorbrede ervaringsdeskundigen heeft Paola Buitelaar (ervaringsdeskundig beleidsadviseur Valente) zich onder leiding van Erik Gerritsen ook gebogen over de contourennota. Met als centrale vraag ‘wat zou jij doen als jij de baas van VWS was?’ Boodschap vanuit de ervaringsdeskundigen: sluit meer aan bij de persoonlijke behoefte en de diversiteit van de mens als geheel. Met dank aan het netwerk ervaringsdeskundigen van Valente dat Paola van input heeft voorzien.

De komende periode wordt samen met de basisnetwerken en het netwerk ervaringsdeskundigen verder invulling gegeven aan de ‘Zienswijze Valente op de toekomst van de zorg’, alsmede de door Paul Blokhuis aangekondigde visie op de toekomst van het ggz landschap.

Vragen? Mail Paola.