Spring naar content

Week van de participatie van start

13 juni 2023

Maandag 12 juni was de eerste dag van de Week van de Participatie, waarin we – samen met onze leden – interessante en goed werkende methodieken bespraken. Esmé Wiegman, de directeur van Valente, trapte af: ‘We leggen de nadruk op participatie, omdat we aan de voorkant willen zitten;  voorkomen dat mensen in de opvang terecht komen. Deze week is een week van kennisdeling en gaat ons verder helpen het thema participatie vorm te geven.

Er zijn drie kennissessies gegeven. De eerste ging over de Uitkomsten Quick Scan Participatie onder de leden van Valente. In 2022 is er vanuit Valente een QuickScan gehouden. 65% Van de leden hebben hierop gereageerd. Leden hebben behoefte aan meer handvatten voor samenwerking met betrokken organisaties, het delen van best practises en actief op de hoogte gehouden worden van relevante wet- en regeling. Participatie leeft onder de leden en dat geeft veel mogelijkheden in de toekomst.

Het belang van een diploma hebben, werk, goede vrienden en dingen doen waar je energie van krijgt helpt in je zingeving en welbevinden. De client heeft een probleem maar ís niet zijn probleem. Je moet iemand iets meegeven om hem kansen te geven in de samenleving. Daar moeten we gezamenlijk keihard voor werken.

De volgende kennissessie ging over IPS in BW. IPS is een wetenschappelijk onderbouwde methode. Het is haalbaar en effectief om IPS te implementeren bij BW. Het is de tijd en moeite waard.

Werk is de beste zorg.

Werk is zoveel meer dan alleen geld. Hoewel ik er 200,- euro per maand op achteruit ging, ging toch het vonkje weer vlammen. Dat was heel bevrijdend. Ik ga nu naar een nieuwe baan waarin ik mijn ervaringsdeskundigheid aan de preventieve kant kan inzetten.

Je bent alleen mens door andere mensen. Niemand heeft alleen maar beperkingen of alleen maar mogelijkheden. Het gaat om het geheel en om het elkaar omarmen.

Vervolgens is Simpel Switchen besproken. Bekijk hier het filmpje.

Te vaak horen we verhalen van mensen die geen stap durven te zetten omdat ze iemand kennen die drie jaar geleden aan het werk is gegaan en nu in de schuldsanering zit. Er komen ook extra kosten bij kijken wanneer je gaat werken en het is dan niet stimulerend. Op deze gebieden zijn er al positieve verandering in gang gezet, zoals langere duur uitkering, meer mogen bijverdienen en een systeem van steunen ipv belemmeren. De gedachten achter Simpel Switchen is: Begeleiding bieden in het doolhof en zorgen dat mensen de weg niet kwijtraken. Je moet kijken naar passies en talenten. Je moet een baan rond de persoon bouwen ipv verwachten dat een persoon precies in de functieomschrijving past.

We moeten vragen: Waar zit je unieke groeimogelijkheid? Als een plant verwelkt, ligt dat dan aan het plantje of aan de plek waar hij staat?

We moeten naar een traploze regelbaarheid, die duurzaam geborgd moet worden. Werk is de beste zorg en noem dagbesteding ook gewoon werk, want ook daar ontwikkel je gedrag en talenten die je tijdens een baan ook zou ontwikkelen.

Woensdag en donderdag gaan we verder met de week van de participatie. Met op woensdag o.a. de onderwerpen Financiën uit de zorg naar participatie, Regionale samenwerking arbeidsmarkt en Samenwerking UWV. Op donderdag staan de methodieken De Nieuwe Toekomst, Van geweld naar een betere toekomst: Sociale ondernemingen en Resultaten IPS voor cliënten uit de maatschappelijke opvang centraal.

Aanmelden kan nog.