Spring naar content

Werk- en Inspiratiebijeenkomst Actieplan Dakloosheid

30 januari 2023

Op 23 januari jl. organiseerde Valente een bijeenkomst voor de leden en de partijen die het bestuurlijk akkoord Nationaal Actieplan ondertekend hebben, waaronder Aedes, de Nederlandse ggz, VNG, het Leger des Heils, Valente en de ministeries van VWS en BZK.

De bijeenkomst stond in het teken van het verdiepend gesprek met elkaar en het formuleren van concrete acties in de aanpak dakloosheid en het uitbannen van dakloosheid voor 2030!

De heldere inleiding op het Nationaal Actieplan, de vertaalslag van de hervorming van opvang naar wonen in de praktijk en het monopolyspel ‘Stop Dakloosheid: Transformeer jouw stad’ hebben bijgedragen aan de concretisering van plan naar uitvoering.


Met behulp van het monopolyspel brachten we bij leden en andere stakeholders het volgende in kaart: wie en wat heb jij nodig in jouw praktijk op het gebied van wonen, preventie en bestaanszekerheid om het actieplan tot uitvoering te brengen? Wil je dit spel zelf ook spelen in jouw organisatie? Het spel is te bestellen via: expertisecentrum@hvoquerido.nl

We zijn verheugd met het commitment en de vele transformatiedoelen die gesteld zijn door de leden en de externe partijen die het manifest bestuurlijk ondertekend hebben. Over 3 maanden nemen we graag contact op om te vragen naar jullie ervaringen en de voortgang op de transformatiedoelen. 

In het basisnetwerk MO op 15 maart a.s. staan we nader stil bij de uitvoering van het Actieplan Dakloosheid.

Contact hierover?

Ineke Baas

senior beleidsadviseur

ineke.baas@valente.nl

06 20756860

Thema’s

maatschappelijke opvang, wonen

Meer informatieover Ineke Baas