Spring naar content

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gepubliceerd

23 juli 2020

Informatie over schulden moet makkelijker beschikbaar zijn. Dat blijkt uit evaluaties van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (WgS, 2012). Zo kan vroegsignalering van problematische schulden worden versterkt en kan er sneller betere schuldhulpverlening komen. Om deze verbeteringen te realiseren is onlangs een wetswijziging aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad. Deze wijziging zal ingaan op 1 januari 2021 en beoogt de gegevensuitwisseling voor schuldhulpverlening te faciliteren en tegelijkertijd naleving van de AVG te waarborgen.

De wijziging van de WgS maakt de verdere gegevensuitwisseling mogelijk bij twee onderdelen van schuldhulpverlening: de vroegsignalering van schulden en het opstellen van een plan van aanpak voor schuldhulpverlening.

Vroegsignalering

Voor de leden van Valente is het van belang te weten dat er door deze wet eerder informatie kan worden uitgewisseld tussen gemeenten en o.a. woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Vaak zijn achterstanden of schulden bij deze dienstverleners een vroeg signaal van schuldproblematiek. Ook kan de gemeente op basis van dergelijke signalen zelf een plan van aanpak opstellen en de inwoner uitnodigen voor een intakegesprek.

Uitvoer: lokaal beleid

De wettelijke basis hiervoor is gelegd, het is nu aan de gemeenten om lokaal beleid vast te stellen waardoor dit daadwerkelijk van de grond komt. De VNG meldt in een reactie dat hiervoor momenteel een impactanalyse wordt uitgevoerd, waarna er handreikingen worden opgesteld voor gemeenten om het beleid te implementeren. Valente moedigt de leden aan om in hun overleg met de gemeente te benadrukken dat de implementatie van dit beleid van groot belang is voor de preventie van dakloosheid.

In een reactie op de publicatie van de wetswijziging geeft de NVVK aan dat er mogelijk een nieuwe leidraad wordt opgesteld waarin de implicaties van de gewijzigde wet worden omschreven, en wordt aangegeven wat er moet gebeuren om de wet goed uit te voeren. Zodra deze leidraad is gepubliceerd zal Valente hierover opnieuw informeren.