Spring naar content

Woonplaatsbeginsel beschermd wonen

20 februari 2020

Bureau AEF is bezig met het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen, en in de aanloop daar naartoe, met het opstellen van een woonplaatsbeginsel en verrekensysteem. Het doel is dat vanaf 2022 alle 355 gemeenten verantwoordelijk zijn voor de financiering van beschermd wonen in de Wmo.

De VNG wil dat de gemeente van herkomst van een cliënt de kosten gaat dragen van diens verblijf in beschermd wonen. Daartoe is een woonplaatsbeginsel (hoe bepaal je de gemeente van herkomst), vergelijkbaar met de Jeugdwet, noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor het systeem waarmee gemeenten onderling kosten kunnen verrekenen, in geval de burger van de ene gemeente verblijft op een beschermd wonen locatie in een andere gemeente.

De VNG heeft Valente gevraagd mee te denken over de invulling van het woonplaatsbeginsel en het verrekensysteem. Vanuit Valente zijn Kwintes en RIBW Groep Overijssel betrokken bij het onderzoek. Meer informatie over het onderzoek door AEF is hier te vinden.