Spring naar content

Zet zorgcowboys buiten spel; stel minimale kwaliteitseisen op

20 februari 2020

Valente heeft voor het Algemeen Overleg over Zorgfraude een brief naar de Kamer gestuurd. Wij maken ons ernstige zorgen over de toename van zorgcowboys in (forensisch) beschermd en begeleid wonen. Deze zorgcowboys vinden hun eigen portemonnee belangrijker dan de zorg voor hun cliënten. Het is schrikbarend om te zien onder welke omstandigheden cliënten zijn gehuisvest en hoe beperkt en ondeskundig zorg wordt verleend. Feitelijk wordt misbruik gemaakt van de meest kwetsbare burgers, die vaak geen familie of vrienden hebben om voor hen op te komen.

Ondanks onze zorgen, hebben we ook aangegeven kansen te zien om de kwaliteit binnen beschermd wonen en begeleiding naar een hoger plan te tillen.

Valente is tevens gevraagd om een reactie te geven in een artikel van Follow The Money (FTM) op een strafzaak over pgb fraude. Valente: ‘Wij zouden graag zien dat op winst gerichte zorgondernemers uit de langdurige zorg worden geweerd. Bijvoorbeeld door een stichting als rechtsvorm te eisen, en constructies met een veelvoud aan bv’s te weren’. Dit sluit aan op een eerdere reactie van Valente in Skipr.