Spring naar content

Zo bereid je je organisatie voor op het Coronavirus

03 maart 2020

Het Coronavirus leidt tot veel vragen, zeker nu de eerste besmettingen in Nederland geconstateerd zijn. Allerlei organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Het is in alle gevallen belangrijk dat MO-, VO- en BW-organisaties de adviezen van de GGD en het RIVM overnemen. De GGD is in geval van een besmetting het eerste aanspreekpunt voor zorgorganisaties.

Het RIVM heeft de meest actuele informatie op zijn website staan. Daar vindt u ook de veel gestelde vragen zoals over het door laten gaan van bijeenkomsten en informatiefilmpjes over het Coronavirus.

Lees ook bijvoorbeeld het NOS-artikel Waarom er meer aandacht is voor corona dan voor griep: ‘Het is niet zozeer de angst dat mensen er aan dood kunnen gaan die zorgen baart, maar vooral de schaal waarop mensen ziek worden. “Stel je maar eens voor wat de impact zou zijn op ziekenhuizen, scholen en de handel.”‘ Preventie is daarom van belang.

Preventieve maatregelen

Goede hygiëne draagt bij aan het voorkomen van besmetting. Zorg er daarom voor dat de hygiënerichtlijnen goed worden nageleefd. Het is van belang om medewerkers goed te informeren over de mogelijke besmettingsrisico’s op het werk, maar ook voor thuis.

Wanneer er toch een besmetting met het Coronavirus geconstateerd wordt, is het belangrijk dat adviezen of aanwijzingen van de GGD en RIVM overgenomen worden. In die situatie is het belangrijk dat de GGD weet met wie zij in uw organisatie contact op kunnen nemen.

Continuïteit bij besmetting

Naast de gezondheidsrisico’s die ontstaan bij besmetting, stelt het ook eisen aan de continuïteit van uw organisatie. Sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij de protocollen van het RIVM. Het aantal (bw-)cliënten dat in thuisisolatie verblijft kan toenemen, terwijl medewerkers vanwege besmetting niet naar hun werk kunnen komen. Het is denkbaar dat een activiteitencentrum of dagbestedingslocatie tijdelijk moet worden gesloten. Goede voorbereiding is belangrijk.

HVO-Querido, een van de leden van Valente in Amsterdam, stelt zijn werkwijze beschikbaar. Omdat Valente geen hulp en opvang biedt aan cliënten, heeft de branchevereniging zelf geen protocol.

Vragen

Heeft u aanvullende algemene vragen over het Coronavirus? Neemt u dan contact op met de GGD, het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) of bel met het publieksinformatienummer 0800 1351. 

Heeft u vragen over het Coronavirus in relatie tot continuïteit van werk? Kijk dan op de site van de AWVN. U kunt daar ook een Handreiking Coronavirus op de werkvloer VNO-NCW MKB-Nederland AWVN vinden.

Ervaring of vraag delen?

Tag Valente met #coronavirusnl op Twitter of op LinkedIn.