Spring naar content

Zo vraag je als zorgprofessional een WvGGZ zorgmachtiging aan voor jouw cliënt

13 april 2021

De Wet verplichte GGZ is nog betrekkelijk nieuw en het komt voor dat aanbieders, die niet van oudsher zijn ingericht om verplichte zorg te leveren, hier toch mee te maken krijgen, omdat verplichte zorg voor hun cliënten aangewezen kan zijn.

De professionals die een zorgelijke situatie bij de officier van justitie kunnen melden zijn: het college van burgemeester en wethouders, een geneesheer-directeur, een zorgverlener die beroepsmatig zorg verleent aan betrokkene, een zorgaanbieder van forensische zorg en de politie.

Hoe kun je een verzoek bij de Officier van Justitie of bij de gemeente voorbereiden?

1. Aanmelding bij de Officier van Justitie

In het voortraject zijn contacten geweest met je cliënt en zijn of haar naasten over een zorgelijke situatie, en de conclusie is dat verplichte GGZ-zorg mogelijk aangewezen is.

Leg contact met de geneesheer-directeur van jouw instelling of van een GGZ-aanbieder uit jouw netwerk over het al dan niet aanvragen van een zorgmachtiging voor jouw cliënt.

Stel een verzoek op voor een zorgmachtiging. Een verzoek om een zorgmachtiging voor te bereiden komt binnen bij de officier van justitie.

De officier van justitie beslist of de aanvraagprocedure voor een zorgmachtiging moet worden gestart.

In de praktijk is het gebruikelijk dat een zorgaanbieder rechtstreeks contact opneemt met het OM voor een aanvraag zorgmachtiging.

Wat is de route voor een melding door een zorgaanbieder voor een melding bij de Officier van Justitie?

De aanbieder schrijft het OM van de eigen regio aan. Daarover zijn vaak regionale afspraken gemaakt in de zogenaamde regio-overleggen. De zorgaanbieder kan het formulier naar de OvJ sturen via (veilige) mail. De contactgegevens per regio vindt u op de website van het OM.

2. Aanmelding bij de gemeente

Een andere optie is om een melding bij de gemeente te doen. Deze melding kan iedereen doen. Het gaat om de gemeente waar de betrokkene op dat moment verblijft. De gemeente is verplicht om een verkennend onderzoek te doen en kan zich daarbij baseren op informatie van (ambulante) zorgverleners of de politie. Een medische verklaring is in dit stadium nog niet nodig. De gemeente moet binnen 14 dagen beslissen of ze de officier van justitie zal verzoeken een zorgmachtiging aan te vragen bij de rechter.

Op de website van het Openbaar Ministerie  staat de procedure uitgelegd. Contactpersoon voor dit onderwerp bij Valente is Tonny van Hensbergen.