Spring naar content
Op 7 december 2022 debatteren de leden van de Tweede Kamer met staatssecretaris van Ooijen over beschermd wonen en maatschappelijke...
Het woonplaatsbeginsel voor Beschermd Wonen dat in voorbereiding is, betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen voor hun eigen inwoners....
Op 3 mei is Rens Raemakers op werkbezoek geweest bij lidorganisatie Moveoo. Er is een bezoek gebracht aan de locatie...
Vereniging Valente schreef een brief aan de Tweede Kamer voor het debat over ggz, beschermd wonen en opvang met als...
Op 31 maart 2022 vindt het commissiedebat plaats over ouderenzorg en over de Wmo2015. Staatssecretaris van Ooijen is verantwoordelijk voor...
Op 8 maart 2022 voerde de Vaste Kamercommissie voor VWS een debat over de hoofdlijnen van beleid voor de komende...
Thuis kunnen wonen in een inclusieve en veerkrachtige samenleving is onze ambitie. Hoewel onze samenleving niet altijd begripvol is, zien...
Elke gemeente is vanaf 1 januari 2023 verantwoordelijk voor de verstrekking van beschermd wonen (BW) aan de inwoners. Deze doordecentralisatie heeft...
Over een maand, op 17 maart, zullen de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. Wat zijn de verschillende partijen van plan als het...
In de voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang van staatssecretaris Paul Blokhuis rapporteert Blokhuis onder meer over de voortgang van...