Spring naar content

Regionale kennis- en praktijkdagen inkoop Sociaal Domein

11 mei 2023

Hoe kunnen de administratieve lasten in het sociaal domein verder teruggedrongen worden? En wat is de rol van inkoop hierbij? Hoe kan de samenwerking tussen gemeente / regio en aanbieders geoptimaliseerd worden?

Zijn dit vragen die jou als professional bezighouden, dan is er een mogelijkheid om kennis bij te spijkeren en regioadviseurs te ontmoeten op de Regionale Kennis- en Praktijkdagen Sociaal Domein die het Ketenbureau i-Sociaal Domein op 23 mei, 30 mei en 6 juni organiseert.

De Regionale Kennis- en Praktijkdagen Sociaal Domein brengen visie, inkoop, beleid en uitvoering in één dag samen. Het Ketenbureau werkt hierin samen met de partners: gemeenten en zorgbranches, waaronder Valente.

Voor wie is het bedoeld?

Deelname aan een regionale bijeenkomst (in Eindhoven, Wekerom of Drachten) is bij uitstek bedoeld voor zorgverkopers, accountmanagers, controllers, en is gratis, inclusief lunch met ruime gelegenheid voor netwerken en bijpraten.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over de inhoud van het programma + een aanmeldformulier is te vinden op de pagina van het Ketenbureau i-sociaaldomein.

Contact hierover?

Aart-Jan Dingemanse

senior beleidsadviseur

aartjan.dingemanse@valente.nl

06 24672889

Thema’s

inkoop & aanbesteding, e-health, innovatie, administratieve lasten

Meer informatieover Aart-Jan Dingemanse