Spring naar content

Doe mee met de vragensessie Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen!

20 maart 2023

Vanuit Valente zijn diverse beleidsadviseurs druk bezig om de belangen van de leden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. In het parlementaire proces wordt lobby gevoerd, maar ook in de ambtelijke platforms waar nu reeds voorbereidingen worden getroffen voor de implementatie neemt Valente deel.

Vanuit het Projectteam Implementatie Woonplaatsbeginsel is het aanbod gekomen om voor de zorgaanbieders die met het wetsvoorstel te maken krijgen een vragensessie te organiseren waar antwoorden kunnen worden gegeven op prangende vragen. Dus, lever je Beschermd Wonen of verwijs je hiernaar door, doe mee! De meeting zal interessant zijn voor bestuurders, managers, controllers; iedereen die te maken heeft met de zakelijke en technische kant van Wmo-BW.

Medewerkers van de VNG, het ministerie van VWS en het Regioteam opdrachtgever- en opdrachtnemerschap van het Ketenbureau zullen aanwezig zijn om via een MS Teams sessie onze vragen te beantwoorden.

De meeting vindt plaats op woensdag 5 april van 10:00u tot 11:30u.

Om de beantwoording van deze vragen voor te bereiden, willen we de vragen alvast vooraf horen. Heb je vragen die je beantwoord wilt zien, laat ze dan weten!

Je kunt alle vragen stellen gerelateerd aan het wetsvoorstel, de implementatie ervan, en de voorbereidingen die nu getroffen worden.

Hier wat voorbeelden van vragen die leven bij Valente-leden:

  • “Wie wordt mijn opdrachtgever als een cliënt uit een regiogemeente bij mij in een BW-plek wordt geplaatst?”
  • “Ik heb een locatie met heel veel BW-plekken in centrumgemeente A. Ben ik verplicht om cliënten van buiten deze gemeente of van buiten de regio op te nemen?”
  • “Nemen regiogemeenten de lopende contracten over van centrumgemeenten?”
  • “Kan ik een cliënt al een BW-plek bieden wanneer nog niet duidelijk is wie de verantwoordelijke gemeente is?”
  • “Kan Beschermd Wonen nog wel worden ingekocht via een taakgerichte financiering met vooraf vastgestelde capaciteit, als de centrumgemeente op termijn naar verwachting minder zal gaan inkopen?”
  • “Een gemeente van buiten mijn regio die een cliënt bij mij in BW wil plaatsen, hanteert een lager tarief dan wat andere gemeenten betalen voor dezelfde plek. Wat nu?”
  • “Als in mijn BW-locatie een cliënt wordt geplaatst van buiten de regio, moet ik dan ook voldoen aan de kwaliteitseisen en het toezichtkader dat de plaatsende gemeente hanteert?”

Graag horen we je vragen direct bij aanmelding. Er is ruimte om je vragen direct in te vullen op het inschrijfformulier, wat te vinden is via de link hierboven of rechtstreeks hier.

We zien je aanmelding tegemoet!

Contact hierover?

Aart-Jan Dingemanse

senior beleidsadviseur

aartjan.dingemanse@valente.nl

06 24672889

Thema’s

inkoop & aanbesteding, e-health, innovatie, administratieve lasten

Meer informatieover Aart-Jan Dingemanse