Spring naar content
Alles over de Wet langdurige zorg (Wlz) voor MO en BW In 2019 is de Wet Langdurige Zorg (Wlz) gewijzigd...
Cordaan, HVO-Querido en Valente organiseren in 2023 online kennisbijeenkomsten voor medewerkers die zich bezighouden met de Wet Langdurige Zorg (Wlz)....
Cordaan, HVO-Querido en Valente organiseren in 2023 online kennisbijeenkomsten voor medewerkers die zich bezighouden met de Wet Langdurige Zorg (Wlz)....
Wat kunnen we verwachten in het komende jaar? Waar moeten gemeenten op voorbereid zijn? Hoe kunnen ze het belang van...
Vanaf 1 januari 2021 hebben mensen met een ernstige psychische aandoening die voldoen aan de zorginhoudelijke criteria van de Wet...
Tandheelkundige zorg voor cliënten in de langdurige zorg is wisselend georganiseerd. Onderzoeksbureau Significant onderzocht in opdracht van het ministerie van...
Minister Helder heeft besloten om de overgangsperiode voor ggz-behandeling in de Wlz voor ggz-cliënten te verlengen tot 1 januari 2024....
Zorgverzekeraars Nederland heeft de vooraankondiging voor het Wlz inkoopkader 2023 gepubliceerd. ZN continueert de huidige beleidslijn in 2023. Enkele wijzigingen,...
Valente heeft zorgen over de gevolgen van zorgfraude en over het gebrek aan kader en toezicht om zorgfraude te bestrijden....
Uitgangspunt van de Wet langdurige zorg is dat de woonzorgaanbieder regie voert op het leveren van afgestemde zorg en behandeling....