Spring naar content
Vanaf 1 januari 2021 hebben mensen met een ernstige psychische aandoening die voldoen aan de zorginhoudelijke criteria van de Wet...
Tandheelkundige zorg voor cliënten in de langdurige zorg is wisselend georganiseerd. Onderzoeksbureau Significant onderzocht in opdracht van het ministerie van...
Minister Helder heeft besloten om de overgangsperiode voor ggz-behandeling in de Wlz voor ggz-cliënten te verlengen tot 1 januari 2024....
Op dinsdag 21 juni 2022 organiseert het Zorginstituut een reviewsessie conceptspecificaties iWlz 2.4. Lees meer over de conceptspecificaties in het...
Zorgverzekeraars Nederland heeft de vooraankondiging voor het Wlz inkoopkader 2023 gepubliceerd. ZN continueert de huidige beleidslijn in 2023. Enkele wijzigingen,...
Valente heeft zorgen over de gevolgen van zorgfraude en over het gebrek aan kader en toezicht om zorgfraude te bestrijden....
Cordaan, HVO-Querido en Valente organiseren in 2022 kennisbijeenkomsten voor medewerkers die zich bezighouden met de Wlz. Doelen van de bijeenkomsten...
Cordaan, HVO-Querido en Valente organiseren in 2022 kennisbijeenkomsten voor medewerkers die zich bezighouden met de Wlz. Doelen van de bijeenkomsten...
Cordaan, HVO-Querido en Valente organiseren in 2022 drie kennisbijeenkomsten voor medewerkers die zich bezighouden met de Wlz. Doelen van de...
Uitgangspunt van de Wet langdurige zorg is dat de woonzorgaanbieder regie voert op het leveren van afgestemde zorg en behandeling....