Spring naar content

Wat doet Valente?

Valente is de landelijke branchevereniging voor organisaties die hulp en begeleiding bieden aan kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals dakloze mensen, mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en cliënten in begeleid en beschermd wonen.

Een grote groep leden van Valente biedt zorg en ondersteuning aan cliënten die in aanraking zijn (geweest) met justitie. De forensische zorg is bij onze leden de afgelopen jaren fors gegroeid en de verwachting is, dat ook de komende jaren nog sprake zal zijn van groei.

Lees verder:

Dossier forensische zorg

Leden & lidmaatschap

Fotoserie Hersteld