Spring naar content

Dossier: forensische zorg

Veel van de Valente-leden die maatschappelijke opvang bieden of beschermd wonen & begeleiding, bieden ook forensische zorg.

Op deze pagina bundelen we content rondom forensische zorg. Deze content bestaat uit:

  • Overzicht van Valente-netwerken
  • Relevant nieuws (van onszelf, van onze leden en vanuit de media)
  • Relevante documenten en kennisbankitems
  • Evenementen rond forensische zorg

Ons doel:
In 2030 hebben cliënten in forensische zorg – zo veel mogelijk tijdens en volledig na hun FZ-periode – een passende, veilige en gewenste plek in de samenleving, waarin zij waar nodig verder werken aan hun herstel en als volwaardig burger meedoen.

Valente-netwerken forensische zorg

Valente is een netwerkorganisatie en heeft meerdere netwerken die georganiseerd zijn rondom forensische zorg:

Daarnaast participeert Valente in drie netwerken: Bestuurlijk overleg forensische zorg (met landelijke stakeholders), Forensisch Netwerk (vertegenwoordiging drie branches) en Deskundigheidsbevordering MO/BW (van het EFP).

Forensische zorg in onze kennisbank

Uitgelicht: Kwaliteitskader Forensische Zorg

Het Kwaliteitskader FZ is een gedeelde visie over wat goede forensische zorg is en hoe die zorg zich kwalitatief kan blijven ontwikkelen. Organisaties moeten zelf met de invoering én uitvoering van het kader aan de slag. Van 2023 t/m 2028 zijn er jaarlijkse thema’s voor de implementatie.

Nieuws van Valente over forensische zorg

Informatiebronnen over forensische zorg

Deskundigheidsbevordering MO/BW & de Forensische Leerlijn
Veel professionals in MO en BW werken incidenteel met forensische cliënten, met een groep waar forensische cliënten en reguliere cliënten gemengd zijn. Het project Deskundigheidsbevordering MO/BW biedt hulpmiddelen voor herstelgericht werken binnen een gedwongen kader.

Voor deskundigheidsbevordering en de ontwikkeling van vakmanschap van professionals in het forensische zorgveld is er ook de Forensische Leerlijn, een samenhangend geheel van laagdrempelige en kosteloos beschikbare e-learning modules.

Evenementen met thema forensische zorg

Portretten uit de forensische zorg

De oorsprong van een strafblad ligt vaak in huiselijk geweld, trauma en andere psychische pijn. Ergens in detentie en forensische zorg komt vaak een keerpunt – sommige gedetineerden worden zelfs hulpverlener en zetten hun ervaring in als iets positiefs.

Voor het festival Forensische Zorg 2021 interviewde Valente drie ervaringsdeskundigen. Ook verscheen er in 2023 een portretserie in o.a. de Bonjokrant.

Forensische zorg in de media

Meer informatie over dit onderwerp:

Tonny van Hensbergen

senior beleidsadviseur

tonny.vanhensbergen@valente.nl

06 15219060

Thema’s

forensische zorg

Meer informatieover Tonny van Hensbergen