Spring naar content

Dossier: participatie

Participatie gaat over meedoen in de samenleving. Iedereen moet kunnen meedoen: jongeren en ouderen, mensen met fysieke of psychische problematiek, of je nu in een huis of opvang woont. Deze dossierpagina gaat vooral over arbeidsparticipatie: het (weer) verkrijgen van een zinvolle daginvulling in een vorm van werk. Voor mensen die om de een of andere reden in een kwetsbare situatie terecht zijn gekomen door bijvoorbeeld dakloosheid, psychische belemmeringen, verslaving of huiselijk geweld.

Te vaak wordt verondersteld dat deze mensen niet toe zijn aan het zoeken, vinden en behouden van werk. Gelukkig komt er steeds meer kennis en ervaring dat werk cruciaal is voor het herstel en het voorkomen van maatschappelijke uitval. Het helpt mensen om weer ritme in hun leven te krijgen, zich zinvol te voelen en hun zelfvertrouwen te vergroten, wat kan bijdragen aan het voorkomen van terugval in dakloosheid. Het is daarom belangrijk dat er zo vroeg mogelijk in het traject aandacht is voor het vinden van een passende daginvulling.

Op deze pagina vind je content over participatie, van onszelf en belangrijke partners.

Ons doel:
In 2030 hebben alle cliënten de kans om een passende daginvulling of betaald werk uit te voeren dat aansluit bij hun ambities en mogelijkheden.

Nieuws van Valente met onderwerp participatie

Nieuws van externe bronnen

Inspiratiedocument Werken aan Participatie

In 2022 is de Werkgroep Participatie van Valente gestart met het handen en voeten geven van het speerpunt Participatie. Eén van de opbrengsten van de activiteiten van de Werkgroep is het inspiratiedocument Werken aan Participatie.

Het inspiratiedocument is opgesteld met en voor de organisaties die dagelijks in touw zijn met het ondersteunen van kwetsbare mensen. Er zijn immers zoveel mooie initiatieven in de praktijk zonder dat het breed bekend is.

Valente & het nieuwe kabinet

Voor een samenleving waarin iedereen op zijn of haar manier kan meedoen, zijn politieke keuzes nodig. Daarom maakte Valente een pamflet en stuurde dat naar alle politieke partijen als input voor de verkiezingsprogramma’s. In deze video legt onze directeur Esmé Wiegman uit wat er nodig is van de politiek:

Uitgelicht: De Nieuwe Toekomst

In het programma De Nieuwe Toekomst leren vrouwen die (ernstig) huiselijk geweld hebben meegemaakt om weer in zichzelf te geloven en ontdekken ze hun ambities en mogelijkheden voor de toekomst. Uit een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Social Finance NL blijkt bovendien dat investeren in De Nieuwe Toekomst loont: voor elke euro die de gemeente investeert in de uitvoering van het programma, levert dit de gemeente tot wel 1,78 euro op in maatschappelijke waarde.

In een interview met Valente vertelt deelneemster Natasja over De Nieuwe Toekomst: ‘Het negatieve kan positief worden door je eigen kracht’

In onze kennisbank

Hier vind je brieven die Valente verstuurt gerelateerd aan participatie (vooral naar de Tweede Kamer en ministeries) en ander materiaal, zoals position papers en verhalen. Ook verwijzen we in de kennisbank graag naar andere informatieve platforms.

Informatiebronnen over participatie

Uitgelicht: Toolkit Programmaraad

Er zijn veel regelingen, instrumenten en hulpmiddelen die je als professional kunt inzetten om werkzoekenden en werkgevers te helpen. In de Toolkit Programmaraad vind je hier meer informatie over. Daarnaast staan er in de tool verschillende handreikingen en ook een overzicht van het opleidingsaanbod voor jou als professionals in de werkzoekenden en werkgeversdienstverlening.

Evenementen met thema participatie

Geen items gevonden

Meer informatie over dit onderwerp:

José Weststrate

beleidsadviseur

jose.weststrate@valente.nl

06 45473686

Thema’s

kwaliteit & onderzoek, (arbeids)participatie, landelijke onderzoeksagenda

Meer informatieover José Weststrate