Spring naar content

Investeren in nieuwe toekomst voor slachtoffers huiselijk geweld loont

24 mei 2022

In het programma De Nieuwe Toekomst, beheerd door Stichting 180 en uitgevoerd in verschillende centrumgemeenten, leren vrouwen die (ernstig) huiselijk geweld hebben meegemaakt om weer in zichzelf te geloven en ontdekken ze hun ambities en mogelijkheden voor de toekomst. Uit een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Social Finance NL blijkt bovendien dat investeren in De Nieuwe Toekomst loont: voor elke euro die de gemeente investeert in de uitvoering van het programma, levert dit de gemeente tot wel 1,78 euro op in maatschappelijke waarde.

Huiselijk geweld is een omvangrijk probleem. Zo gaven begin 2020 1,2 miljoen mensen van 16 jaar en ouder aan in het voorgaande jaar slachtoffer te zijn geweest van een vorm van huiselijk geweld. De Nieuwe Toekomst helpt vrouwen die (ernstig) huiselijk geweld hebben meegemaakt om stappen te zetten naar economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Stappen naar ‘een nieuwe toekomst’. Het programma dicht hiermee een gat in reguliere ondersteuning door een brug te slaan tussen hulpverlening en re-integratie. 

Deelneemsters zeggen over het programma: ‘Ik heb geleerd om ergens voor te gaan. Je moet doelen stellen en daar in kleine stapjes naartoe gaan.’ En: ‘Werk biedt mij veiligheid. Mijn werk is een plek waar ik mij een normaal mens voel, waar ik erbij hoor. Ik ben daar weg van de zorgen thuis.’

Investeren in De Nieuwe Toekomst loont

Dat De Nieuwe Toekomst loont voor de deelneemsters van het programma is duidelijk. Zo zetten ze stappen richting werk en verbetert hun zelfvertrouwen en mentale gezondheid. Daarmee is het een interessante businesscase voor gemeenten. Daarom hebben Social Finance NL en Atria onderzoek gedaan naar de effecten en de maatschappelijke waarde van het programma. Uit het onderzoek van Atria naar de effectiviteit en werkzame mechanismen, blijkt dat De Nieuwe Toekomst effectief is in het (her)nemen van controle over het eigen leven en perspectief op economische zelfstandigheid.

Uit de haalbaarheidsstudie van Social Finance NL blijkt dat het programma niet alleen maatschappelijke, maar ook financiële waarde toevoegt voor een gemeente. Zo levert bijvoorbeeld het vinden van vast werk door een deelneemster door toedoen van De Nieuwe Toekomst naar verwachting € 17.243 op aan besparingen in de bijstand voor de komende twee jaren.

1 euro = 1,78 euro maatschappelijke waarde

De maatschappelijke waarde die De Nieuwe Toekomst realiseert, resulteert in een positieve maatschappelijke businesscase: voor elke 1 euro die de gemeente investeert in de uitvoering van het programma, levert dit de gemeente tot wel 1,78 euro op in maatschappelijke waarde.

Björn Vennema, directeur Social Finance NL: ‘In gesprekken met betrokkenen, hebben we ondervonden hoe waardevol De Nieuwe Toekomst is voor de deelneemsters. Dat het programma daarbij ook een positieve maatschappelijke businesscase oplevert, is een mooi resultaat. De Nieuwe Toekomst loont dus niet alleen voor de deelneemsters maar ook direct voor de deelnemende gemeente. Laat dat een aanmoediging zijn voor meer gemeenten om het programma in te zetten.’

Stichting 180 pakt door

Stichting 180 voert het landelijk beheer uit van De Nieuwe Toekomst. Een belangrijk speerpunt is de doorontwikkeling van het programma. Atria heeft in haar onderzoek concrete aanbevelingen meegegeven voor deze doorontwikkeling die Stichting 180 en betrokken uitvoerders hebben doorgevoerd voor de optimalisatie van het programma. Daarnaast is de ambitie van Stichting 180 om De Nieuwe Toekomst landelijk verder uit te rollen. Voor de doorontwikkeling en opschaling van De Nieuwe Toekomst wordt Stichting 180 ondersteund door het Oranje Fonds en ING Nederland Fonds.

Over De Nieuwe Toekomst

De Nieuwe Toekomst is het enige gender-sensitieve programma gericht op stappen naar participatie. Het programma omvat een groepstraining van 10 bijeenkomsten gecombineerd met een individueel coachingstraject van ongeveer negen maanden voor vrouwen die te maken hebben gehad met (ernstig) huiselijk geweld. In de training staat activering en het toekomstperspectief centraal en maken vrouwen een persoonlijk ontwikkelingsplan dat zij, met ondersteuning van een vrijwillige coach, uitvoeren en tussentijds zo nodig bijstellen. Het uiteindelijk doel van De Nieuwe Toekomst is controle over eigen leven en perspectief op economische zelfstandigheid.

De Nieuwe Toekomst is ontwikkeld door de Nederlandse Vrouwen Raad en Valente. Stichting 180 is de landelijke coördinator van deze aanpak. De methodiek is opgenomen in de kennisbank van Valente.

Interesse in het programma? Ga naar www.180.nl/interventie-de-nieuwe-toekomst

Contact hierover?

Mijke Caminada

senior beleidsadviseur

mijke.caminada@valente.nl

06 11529019

Thema’s

kinderen & doorbreken van gezinspatronen

Meer informatieover Mijke Caminada