Spring naar content
Valente en de Nederlandse ggz vragen aandacht voor beleid dat zeer nadelig uitvalt voor kwetsbare groepen in de ggz en...
Op 15 december spreekt de Kamer met minister Koolmees over het armoede en schuldenbeleid. Er is een aantal onderwerpen waar...
E-learning ter bevordering van (eigen) regie financiën We zien dat professionals in (vrouwen)opvang en BW steeds vaker geconfronteerd worden met...
De NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. De NVVK (van oudsher Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) staat voor...
Voor wie is dit netwerk? Dit netwerk is er voor medewerkers van lidinstellingen die zich bezighouden financiële problematiek van cliënten....
Op 20 mei jl. vond de eerste bijeenkomst plaats van Valente’s netwerk Armoede en Schulden. Vrijwel alle cliënten hebben te...
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart doet de Landelijke Armoedecoalitie een oproep aan politieke partijen om bestaanszekerheid...
Gezamenlijke brief Valente, Leger des Heils, Stichting Zwerfjongeren Nederland en de Landelijke Cliëntenraad t.b.v. Algemeen Overleg d.d. 18 juni 2020...
Armoede en Schulden is een thema waar Valente niet om heen kan. Veel van onze cliënten kampen met grote schulden,...
Valente is een van de partners in twee grote meerjarige onderzoeken rondom het thema armoede en schulden.  Onderzoek: Minder stress...