Spring naar content
Het sociaal domein kent veel wetten en regels en als professional moet je tegelijkertijd gids en vangnet zijn. Kan iemand...
Dossier: participatie Participatie gaat over meedoen in de samenleving. Iedereen moet kunnen meedoen: jongeren en ouderen, mensen met fysieke of...
Ramon zat van jongs af aan tussen drugs en criminaliteit. Hij kende niks anders dan waarin hij was opgegroeid en...
De Nederlandse ggz organiseert een webinar over de laatste stand van zaken van Hoofdzaak Werk, het project dat baankansen realiseert...
In veel nota’s en beleidsnotities in zorg en welzijn wordt gesproken over ervaringskennis als derde kenniskolom, naast wetenschappelijke en professionele...
Lianne werkt in een penitentiaire inrichting, in verslavingszorg. Nog maar vier jaar geleden was ze zélf verslaafd en kwam ze...
In juni 2023 reageerde Valente op de internetconsultatie ‘Participatiewet in Balans’. Wij onderschrijven het uitgangspunt van dit wetsvoorstel om de...
In 2022 is de Werkgroep Participatie van Valente gestart met het handen en voeten geven van het speerpunt Participatie. Eén...
Maandag 12 juni was de eerste dag van de Week van de Participatie, waarin we - samen met onze leden...
Cliënten in de forensische zorg hebben niet zelden een verhaal waarin opgroeien met huiselijk geweld, trauma en andere psychische pijn...