Spring naar content

Handreiking opzetten cliëntwaarderingsonderzoek

02 april 2024

Uit het onderzoek Doelgroep in Beeld is gebleken dat veel organisaties niet tevreden zijn over hun huidige cliëntwaarderingsonderzoek (ook wel cliënttevredenheid), vooral vanwege de lage respons en de beperkte impact. Het afgelopen jaar zijn een serie kennis-en ontwikkelsessies georganiseerd met leden van Valente, over hoe zij vorm (willen) geven aan cliëntwaarderingsonderzoeken. Er is gekeken naar een meer kwalitatieve benadering. Wat is opgehaald uit deze sessies is verwerkt in een handreiking, met dank aan Max Huber.

In een kennissessie op 28-03-2024 zijn onderstaande presentaties over cliëntwaarderingsonderzoek gedeeld door Evelien Nijland (PerMens) & Rosalie Metze (Hogeschool Windesheim).

Contact hierover?

José Weststrate

beleidsadviseur

jose.weststrate@valente.nl

06 45473686

Thema’s

kwaliteit & onderzoek, participatie, landelijke onderzoeksagenda

Meer informatieover José Weststrate