Spring naar content

Infographics BW&B, FZ, MO en VO

Valente publiceert vier infographics over al haar basisnetwerken: maatschappelijke opvang (MO), vrouwenopvang (VO), beschermd wonen en begeleiding (BW&B) en forensische zorg (FZ).

Deze infographics zijn bedoeld om: 

  • Op basis van onze eigen gegevens, aangevuld met betrouwbaar sectoronderzoek, inzicht te geven in wat we doen, waarom en hoe: ‘zo werkt de branche’.
  • Op basis van eigen visie- en beleidsdocumenten kort en bondig inzage te geven in de per basisnetwerk belangrijkste ambities en ontwikkelopgaven: met een menselijk gezicht en daarom aangevuld met ervaringsverhalen uit de praktijk van cliënten en professionals. 

Voor wie: iedereen die globaal zicht wil krijgen op (ontwikkelingen in) de betreffende sector 

De infographics zijn landelijk en lokaal bruikbaar:  

  • Om paraat te hebben als pers of andere partijen ons bellen met vragen om informatie over de sector.
  • Als lobbytool en soms ook financiële prikkel tot actie (gemeenten/overheid).
  • Voor de leden zodat ze zien waarom ze lid zijn of om potentiële leden te laten zien waarom ze lid zouden moeten worden.

Download de infographics

Infographic FZ

Contactpersoon bij vragen

Heb je hier vragen over? Meld je dan bij Tonny van Hensbergen


Infographic MO

Contactpersoon bij vragen

Heb je hier vragen over? Meld je dan bij Ineke Baas


Infographic VO

Contactpersoon bij vragen

Heb je hier vragen over? Meld je dan bij Essa Reijmers.


Infographic BW&B

Contactpersoon bij vragen

Heb je hier vragen over? Meld je dan bij Linda van de Brink.