Spring naar content

Keurmerk Veiligheid in de vrouwenopvang

Vrouwenopvang organisaties bieden bescherming en begeleiding aan slachtoffers van huiselijk geweld. Zij bieden directe en veilige opvang, als nodig in een andere gemeente dan de woonplaats van het slachtoffer. Opvangorganisaties met het keurmerk vormen met elkaar een landelijk stelsel van veilige opvang. Het keurmerk ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’ staat voor een garantie van veiligheid voor cliënten die van dat landelijk stelsel gebruik moeten maken.

Lees meer over het keurmerk