Spring naar content

Kwaliteitsstandaard voor professionals in herstelondersteunende zorg

In de sectoren BW&B en MO bleek behoefte aan een kwaliteitsstandaard voor professionals in herstelondersteunende zorg. Deze kwaliteitsstandaard is een aanvulling op al bestaande stukken en is specifiek toegespitst op het werk van professionals in de sectoren BW&B en MO.

Herstelondersteunende zorg definiëren we in deze kwaliteitsstandaard als alle ondersteuning geleverd door professionele hulpverleners gericht op het bevorderen van het unieke herstelproces van een persoon. Deze kwaliteitsstandaard biedt houvast voor alle professionals die dagelijks deze zorg leveren, al dan niet als ervaringsdeskundige, en beschrijft de professional en zijn bijdrage aan het herstelondersteunend leefklimaat van de cliënt.

Voor de implementatie van de negen implementatiedoelen van de kwaliteitsstandaard zijn er twee hulpmiddelen:

Contact hierover?

Linda van den Brink

bestuurssecretaris & coördinator basisnetwerk BW&B

linda.vandenbrink@valente.nl

06 10624341

Thema’s

beschermd en begeleid wonen, strategie, verenigingsmanagement

Meer informatieover Linda van den Brink