Spring naar content

Position paper standpunten landelijk netwerk vrouwenopvang: veilige opvang en ambulante hulp

Onze maatschappelijke opdracht is om de intergenerationele overdracht van patronen van huiselijk geweld te doorbreken. Dit brengt een landelijke verantwoordelijkheid met zich mee: cliënten die in hun eigen regio (tijdelijk) niet veilig zijn, kunnen rekenen op bescherming en steun van het landelijk dekkende netwerk van de vrouwenopvang.

Het landelijk netwerk vrouwenopvang zet de komende jaren in op:  Je leest het in ons position paper!