Spring naar content

Programma Nu Niet Zwanger

Een bewuste keuze maken of je nu al wel, of nu nog niet zwanger wil worden, geeft regie op de loop van je leven. ‘Nu Niet Zwanger’ ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Dit is mogelijk wanneer professionals hier actief begeleiding op aanbieden, beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Door vanuit de dagelijkse leefwereld van de cliënt te verkennen welke vragen, emoties, ideeën en drempels er daar bij hen over bestaan.

Nu Niet Zwanger wil de extra belasting van een onbedoelde zwangerschap, het onnodige leed en de verergering van bestaande problemen helpen voorkomen. Door mensen in kwetsbare situaties na te laten denken over hun kinderwens, over de kans op zwangerschap en wat dat volgens hen zou betekenen in hun huidige leven.

Meer weten? Starten met Nu Niet Zwanger in jouw organisatie?

Verdieping

Het inzetten van Nu Niet Zwanger draagt bij aan het doorbreken van gezinspatronen.

Wat zijn de maatschappelijke kosten en effecten?

Lees ervaring vanuit een MO-lid met Nu Niet Zwanger

Contact hierover?

Mijke Caminada

senior beleidsadviseur

mijke.caminada@valente.nl

06 11529019

Thema’s

kinderen & doorbreken van gezinspatronen

Meer informatieover Mijke Caminada