Spring naar content

Methodische begeleiding aan kinderen in de opvang

Methodische begeleiding aan kinderen in de maatschappelijke- en vrouwenopvang werkt, én brengt meer op dan het kost. Dat is de uitkomst van de recent gemaakte maatschappelijke businesscase van Valente in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels. De businesscase laat zien dat elke geïnvesteerde euro naar verwachting twee euro oplevert in de eerste vijf jaar vanaf de start van de opvang, doordat latere, zwaardere zorg wordt voorkomen.  

Dat niet alleen: methodische begeleiding van kinderen in de opvang heeft grote effecten op welbevinden, veiligheid en ontwikkeling van kinderen en ouders. Bij de meeste kinderen leidt methodisch werken tot verbetering in relatie met ouder(s), welbevinden en ontwikkeling op fysiek, sociaal, emotioneel, cognitief en psychisch vlak én wordt verdere traumatisering en probleemgedrag voorkomen. Voor ouders leidt het daarnaast tot een beter begrip van en vaardigheden rondom opvoeding, een betere band met het kind, meer zelfvertrouwen en zelfregie in ouderschap.  

Kinderen in de opvang 

Jaarlijks komen naar schatting 5000 kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang. Meestal omdat ze met hun ouders meekomen naar de opvang worden ze niet geregistreerd als zelfstandige cliënt. Ondanks dat vrijwel alle kinderen in de opvang hebben ingrijpende en potentieel traumatiserende gebeurtenissen hebben meegemaakt. ‘Omdat er bij kinderen in de opvang zoveel risicofactoren aanwezig zijn, hebben deze kinderen een sterk verhoogde kans om (opnieuw) slachtoffer te worden van kindermishandeling of om – later als volwassene – zelf pleger of slachtoffer te worden van huiselijk geweld’ (Q-Consult, 2019). 

Door kinderen meteen in de opvang methodische begeleiding te bieden en hen als zelfstandige cliënt te benaderen, krijgen ze de hulp die ze nodig hebben. Dit voorkomt latere problemen en hoge kosten omdat er later minder zwaardere zorg en hulp nodig is en het bijdraagt aan het doorbreken van de intergenerationele overdracht van problemen, zoals armoede en huiselijk geweld.   

Wat is methodisch werken? 

Methodisch werken betekent, op hoofdlijnen, dat er wordt gewerkt volgens een gestructureerde en erkende methode, volgens een stappenplan en met de juiste kwaliteits- en veiligheidswaarborgen, in het belang van het kind. Op dit moment is Veerkracht het bekendste voorbeeld van methodisch werken met kinderen in de opvang. Met normenkaders voor het werken met kinderen in de vrouwenopvang en in de maatschappelijke opvang (in ontwikkeling), wordt een kwaliteitsstandaard nagestreefd. 

Goede opvang, met voldoende aandacht voor het kind en methodische begeleiding, kan een groot verschil maken in het leven van een kind. Stichting Kinderpostzegels en Valente vragen, onder meer door middel van deze maatschappelijke businesscase aandacht voor het belang van structurele ondersteuning van kinderen in de opvanginstellingen. 

Lees het rapport of de samenvatting en bekijk de factsheet: 

 
Lees ook de reportage over Veerkracht: ‘Kinderen hebben het recht hun stem te laten horen’