Spring naar content

Afronding en opbrengsten programma “Weer Thuis”

29 september 2020

Deze week ontvangen de wethouders zorg van de 43 centrumgemeenten een brief over de afronding van het programma ‘Weer Thuis’. Het hoofddoel van het actieprogramma, tijdens de start in 2017, was de uitstroom te versnellen voor Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. De samenwerking tussen Aedes, VNG, Valente, de Nederlandse GGZ en het Leger des Heils heeft tot concrete opbrengsten geleid.

In een meerderheid van de regio’s zijn structurele samenwerkingsafspraken gemaakt over het aantal te reserveren woningen, de spreiding ervan en de begeleiding die nodig is. Daarnaast zijn er werkafspraken gemaakt over het oplossen van knelpunten, zoals bijvoorbeeld toewijzing, overlast, oude (huur)schulden en het voorkomen van nieuwe schulden. Die afspraken vormen een goede basis om te zorgen dat een huurder uit de opvang zijn plek terugvindt in de samenleving. Dat is goed voor de persoon in kwestie en voor de omwonenden.

Handreiking en webinar
Vanuit het huidige actieprogramma zijn diverse leerelementen vastgesteld die we graag met u delen. Een daarvan is dat de gemeenten wordt aangeraden actief de regie op te nemen en afspraken over (sociale en fysieke) prestaties te maken met de zorginstellingen en de woningcorporaties. Daarnaast bleek dat het werken aan een kwantitatief inzicht voor het een gezamenlijk probleem in wonen en zorg ook een stevige basis geeft voor de gezamenlijke aanpak. In de handreiking “Verbeter je samenwerking: Weer Thuis in de wijk” staan diverse werkwijzen, methodieken en goede voorbeelden. In de handreiking staat een schematisch overzicht, op pagina 10, met daarin de regio’s welke deel hebben genomen en toelichting op welke opbrengsten, lessen er zijn geleerd.

Tijdens een webinar op 11 november zullen de ervaringen uit het actieprogramma worden gedeeld, meer informatie staat hier. Daarnaast worden ook de mogelijkheden gedeeld rond de coronacrisis die soms versnelling heeft aangereikt, maar ook flink kan tegenwerken als het gaat om meerjarige planning. Volg de ontwikkeling en andere kennisbijeenkomsten op Platform 31.

Brede aanpak dakloosheid
Mede door de beschikbare middelen vanuit het ministerie van BZK en VWS, in totaal € 200 miljoen, voor de aanpak van dakloosheid zijn gemeenten in staat voorbereidende acties in gang zetten. De 43 centrumgemeenten hebben voor 1 september 2020 de mogelijkheid gehad om een plan in te dienen en krijgen de mogelijkheid om in 2021 alsnog te starten met de uitvoering. Voor de actuele ontwikkelingen en achtergronden over de brede aanpak dakloosheid kunt je hier meer informatie vinden.