Spring naar content

Afscheidsblog Harry Crielaars: ‘Valente gaat haar naam waarmaken’

06 augustus 2020

Drie bestuurders namen of nemen binnenkort afscheid van Valente en van hun eigen organisatie. In een drietal blogs deze zomer kijken ze terug op de afgelopen jaren en blikken vooruit op wat ze hopen voor de branche. In de tweede blog: Harry Crielaars, oud-bestuurder van Traverse.

‘Het voelt als een privilege dat ik, net voor mijn pensioen, als bestuurslid van de Federatie Opvang het samengaan met de RIBW Alliantie tot het huidige Valente heb mogen meemaken. In juni heb ik afscheid genomen als bestuurslid van Valente. Valente is wat mij betreft een zeer goed gekozen naam. “Kracht, dapperheid”, betekent het onder andere. De combinatie van een zeer vakkundig bureau met de voor-en-door-leden-mentaliteit maakt dat Valente met gezag en daadkracht op kan komen voor een gelijkwaardige positie van dak- en thuislozen; een menswaardig bestaan voor mensen die niet meteen zelfstandig kunnen wonen en voor een veilige sociale omgeving. Een sterke belangenbehartiger vooral ook die, met kennis van zaken en gebaseerd op data, een partij is om rekening mee te houden. Niet alleen landelijk, maar zeker ook regionaal en lokaal.

De wereld van de dak- en thuislozenopvang is immers volop in beweging. Het besef groeit met de dag dat opvanginstellingen het probleem van de enorme dakloosheid niet alléén kunnen oplossen. Daar is intensieve samenwerking voor nodig met overheden, woningcorporaties en andere (zorg- en sociale) partners. Op alle niveaus moet meer en meer geïnvesteerd worden in gezamenlijke visie- en beleidsontwikkeling en in het aanpassen van bestaande concepten, dan wel het bedenken van nieuwe (wellicht meer) effectieve vormen van huisvesting en opvang. De opvanginstellingen zouden wat mij betreft daarin een leidende en sturende rol moeten nemen. Tenslotte hebben zij meer dan wie ook kennis van zaken over de volle breedte van de opvangproblematiek.

Met ondersteuning van Valente kunnen we die kennis en onze inzichten beter onderbouwen, vormgeven in cijfers en infographics en slim inzetten op landelijk, regionaal en lokaal beleidsniveau. Met name regionaal en lokaal moeten we investeren in het efficiënter organiseren van de keten van zorg, opvang en wonen, om zo continuïteit van onderdak voor cliënten van de ggz, justitie en forensische zorg te krijgen. Hoe sterker de lokale instellingen in die keten opereren, hoe effectiever Valente zal zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat het nieuwe bestuur, de leden en het bureau de belofte die Valente inhoudt meer dan waar zal maken de komende tijd.

Het ga jullie goed.’

Harry Crielaars was van februari 2017 tot april 2020 bestuurder bij Traverse in Tilburg. Sinds medio 2018 was hij bestuurslid van Federatie Opvang/Valente. Daar vertrok hij per 1 juni van dit jaar.

Lees ook:
Afscheidsblog Marleen van Eijndhoven: ‘Huiselijk geweld ondergraaft de autonomie van alle betrokkenen’
Afscheidsblog Clemens Blaas: ‘Kom niet met zorgoplossingen voor bestaanszekerheid’