Spring naar content

Afscheidsblog Marleen van Eijndhoven: ‘Huiselijk geweld ondergraaft de autonomie van alle betrokkenen’

17 augustus 2020

Drie bestuurders namen of nemen binnenkort afscheid van Valente en van hun eigen organisatie. In een drietal blogs deze zomer kijken ze terug op de afgelopen jaren en blikken vooruit op wat ze hopen voor de branche. In de derde blog: Marleen van Eijndhoven, die op 1 augustus aftrad als bestuurder van vrouwenopvangorganisatie Moviera.

‘“Met veel tumult stapt Polen uit het internationale verdrag dat vrouwen moet beschermen tegen verkrachting, huiselijk geweld en discriminatie”, schreef NRC op 27 juli 2020. “Justitieminister Zbigniew Ziobro belegde in het weekend een persconferentie om aan te kondigen dat hij de deratificatie van het zogeheten verdrag van Istanbul in gang zou zetten. Dit verdrag uit 2011 ‘bevat elementen van ideologische aard die wij schadelijk achten’, aldus Ziobro, de meest rechtse minister in de Poolse conservatief-nationalistische regering.”

Op 14 maart 2019 kwam de Grevio-commissie bij Moviera op werkbezoek. De commissie onderzocht hoe Nederland de implementatie van het verdrag van Istanbul heeft aangepakt. Het scherpte opnieuw mijn denken over het gegeven dat veel meer vrouwen slachtoffer zijn van huiselijk geweld dan mannen. Maar als hulpverleners en andere professionals die gendergevoeligheid missen, kan dat leiden tot hiaten in bescherming en ondersteuning. Doordat ze minder alert zijn op de machtsongelijkheid die nog steeds bestaat tussen mannen en vrouwen, en die machtsongelijkheid houdt ongewenste situaties van huiselijk geweld in stand.

Nu ik afscheid neem van Moviera, en van mijn werkzame bestaan, raakt dit bericht over Polen mij enorm. In alles wat ik doe staat respect voor de autonomie van ieder die ik tegenkom centraal. Dat is heel simpel hoor, want voor mijzelf geldt ook dat ik het best gedij als men mijn autonomie respecteert. Vanuit dat perspectief is bestuurder zijn van Moviera of Valente heel eenvoudig.

En vanuit dat perspectief is het ook onverteerbaar dat huiselijk geweld nog steeds de meest voorkomende geweldsvorm is in Nederland, al sinds jaar en dag, waarvan we bij Moviera enkel het topje van de ijsberg zien. Dit geweld ondergraaft de autonomie van alle betrokkenen, en mensenrechten zijn in het geding. Het vraagt om genderspecifiek beleid met aandacht voor het versterken van de positie van vrouwen en goede en snelle hulpverlening aan kinderen in de opvang en thuis. En bijzondere aandacht voor online veiligheid en aanpak cybergeweld.

In de aanpak huiselijk geweld neemt de intramurale opvang nog een grote plaats in. Ik ben er van overtuigd dat een deel van de oplossing ligt in de aanpak bij mensen thuis, zodat thuis werkelijk een veilig thuis is voor ieder. Dat vergt lef om vanuit professionele autonomie (ongewone) verbindingen aan te gaan die dat bewerkstelligen, als Moviera én als Valente. Ik wens ieder in zijn werk al die lef toe die hiervoor nodig is.’

Marleen van Eijndhoven is zes jaar bestuurder geweest bij Moviera en vertrok per 1 augustus. Diezelfde tijd zat ze in het bestuur van Federatie Opvang/Valente. Daar vertrekt ze wanneer eind van dit jaar een nieuw bestuur gekozen wordt.

Lees ook:
Afscheidsblog Clemens Blaas: ‘Kom niet met zorgoplossingen voor bestaanszekerheid’
Afscheidsblog Harry Crielaars: ‘Valente gaat haar naam waarmaken’