Spring naar content

Consultatieronde nieuwe Administratieprotocollen

19 mei 2020

Standaard administratieprotocollen (SAP’s) beschrijven de afspraken over de administratieve afhandeling van de zorg in natura bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet tussen aanbieders en gemeenten. De meeste gemeenten en aanbieders (waaronder ook leden van Valente) maken gebruik van deze protocollen. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein publiceert de SAP’s.

Het SAP (inspanningsgericht en outputgericht), versie 3.0, bevat een groot aantal wijzigingen en vernieuwingen. Dat is noodzakelijk omdat het berichtenverkeer tussen gemeente en aanbieder per 1 januari 2021 nieuwe functionaliteit bevat en bestaande functionaliteit gaat wijzigen. Gedetailleerde informatie over de wijzigingen in de informatiestandaarden (3.0 release iWmo en iJw) staat op de website van het Zorginstituut.

Het is van belang dat aanbieders, gemeenten en softwareleveranciers de concept SAP’s voorzien van opmerkingen en doorsturen naar het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Vanwege het coronavirus is het niet mogelijk bijeenkomsten te organiseren, vandaar deze consultatieronde. Met uw opmerkingen werkt het Ketenbureau aan een breed gedragen versie van het SAP waarin aanbieders en gemeenten efficiënter gaan samenwerken. De consultatieperiode loopt tot eind mei 2020.

Wat gaat er veranderen, een korte beschrijving:

  • Nieuw: wijziging in de zorgvraag aanvragen.
  • Aanbieders kunnen via het berichtenverkeer een wijziging in de zorgvraag aanvragen bij de gemeente. Deze functionaliteit werkt alleen goed als de aanbieder én de gemeente hetzelfde proces aanhouden. Dit administratieprotocol moet daarin voorzien.
  • Wijzigingen en beperkingen: het declaratieproces.
  • Vanaf 1 januari 2021 kan geleverde zorg die is gerealiseerd vanaf 1 januari 2021 alleen nog gedeclareerd worden. Daarbij is het niet meer mogelijk per 4 weken te declareren, declareren per maand is het motto. Geleverde zorg voor 1 januari 2021 kan nog op de huidige manier gedeclareerd of gefactureerd worden.

Neem contact op met Gerard van Dam als u vragen heeft over de concept SAP-documenten.