Spring naar content

Dit doet Valente tijdens de coronacrisis

30 maart 2020

Terwijl onze leden keihard werken om al hun cliënten hulp en zorg te bieden in tijden van corona, werkt Valente er hard aan om te zorgen dat onze branche goed in beeld is bij gemeentes, overheid en de media. Samen zorgen we ervoor dat wie zorg nodig heeft hulp krijgt, en wie dakloos is wordt opgevangen. Meerdere gezichten, één geluid.

Dit doen we 

 • Dagelijks is er contact met Dienst Justitiële Instellingen en de Directie Sanctietoepassing en Jeugd over forensische cliënten en het coronavirus. We werken aan een Q&A en maatregelen om de financiering veilig te stellen. 
 • We hebben vijf keer per week overleg met VWS en VNG om te zorgen voor maatregelen. 
 • We verzamelen goede voorbeelden, draaiboeken en protocollen bij leden en stellen die aan andere leden en aan gemeenten ter beschikking 
 • We leveren actieve bijdrage aan de FAQ van gemeenten en Rijksoverheid 
 • We leveren bijdrage aan mogelijkheden voor extra medewerkers via www.extrahandenvoordezorg.nl 
 • We zoeken de media op om aandacht te vragen voor onze doelgroepen. Zo deden we in het liveblog van NRC een oproep om dak- en thuislozen in hotels op te vangen, en stond er een interview met Esmé Wiegman op Zorg en Welzijn
 • Ons liveblog wordt voortdurend bijgehouden en updates worden gedeeld via onze Twitter en LinkedIn. Via de nieuwsbrief worden leden ook op de hoogte gehouden. 

 

Dit hebben we dusver bereikt met andere partners in de branche 

Er zijn richtlijnen voor opvang en corona, voor het coronavirus in de ggz, en richtlijnen voor het bezoekersbeleid.

Er zijn afspraken gemaakt met het Rijk over de continuïteit van de financiering in het sociaal domein

Er mogen geen huisuitzettingen meer plaatsvinden en tijdelijke huurcontracten worden verplicht verlengd

Extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen 

Bij het coronadebat donderdag 26 maart zijn diverse moties ingediend en aangenomen. Voor ons zijn van belang: 

 1. Zorg dragen dat zorgaanbieders noodzakelijke zorg blijven aanbieden (SP) 
 2. Realiseren voldoende opvanglocaties en quarantaineafdelingen dak- en thuislozen (ChristenUnie)  
 3. Zorgen voor voldoende testcapaciteit (CDA)  
 4. Voorkomen dat zorgaanbieders in acute liquiditeitsproblemen belanden (GroenLinks)  
 5. Alles op alles zetten om te zorgen dat zorgverleners veilig hun werk kunnen doen (SP)
 6. Versnelde procedures voor klinische onderzoeken (VVD)  
 7. IC-capaciteit dusdanig uitbreiden dat er geen tekorten ontstaan (PVV) 
 8. Voldoende beschermingsmiddelen voor elke zorgmedewerkers op zo kort mogelijke termijn (PVV) 

We horen heel graag van u wat er verder nog nodig is aan maatregelen en acties.

Lees hier alles over Valente en corona, zoals nieuws en downloads.