Spring naar content

Eerste online leermodule betrekken van naasten live

16 augustus 2021

Henk-Willem Klaassen is naastenadviseur bij HVO-Querido en schrijft voor Valente een aantal blogs over naastenbetrokkenheid bij cliënten.

‘Afgelopen weken werden we geïnspireerd door verschillende prestaties en prachtige momenten tijdens de Olympische Spelen. Vanuit magische gevoelens die er tijdens die spelen gebeurde (denk aan het besluit van de hoogspringer uit Qatar, hoe de marathonloper zijn vriend meenam in zijn slipstream om derde te worden, aan de blijdschap van de mannen 4×400 meter estafette), en ook hoe er ook over de naasten van de atleten gesproken werd, welk aandeel zij hebben gehad in deze bijzondere prestaties.

Toen ik kort daarna de computer aan deed, zag ik het volgende bericht: zowel de Generieke Module Naasten (GMN) (een ggz-standaard) als de leermodule het betrekken van naasten zijn online gegaan. Nog zo’n prestatie! De GMN is online en dat betekent dat het geautoriseerd is door alle beroepsverenigingen die in de ggz werkzaam zijn, inclusief de cliënten en naastenvertegenwoordiging. De online module ‘het betrekken van naasten’ is voor alle leden van GGZ-Ecademy online. Ik wilde het liefst van alle ggz-daken schreeuwen: Beste collega’s in de ggz: kijk naar deze twee modules! Bestuurders: neem je verantwoordelijkheid en doe er wat mee! Hulpverleners, betrek naasten en maak gebruik van de werkkaarten, die helpen je verder!! Naasten, ook voor jullie zijn er serieus handvatten om de triade vorm te geven en er is aandacht voor ondersteuningsmogelijkheden!

Maar schreeuwen op daken van ggz-instellingen is toch wel een beetje tricky. Dus wijd ik een blog aan de online leermodule, en de volgende aan de Generieke Module Naasten.

De eerste online module naastenbeleid

HVO-Querido (in de persoon van Louise Olij) vroeg een collega en mij om een module te schrijven voor HVO-Querido medewerkers en vervolgens hebben we deze aan geboden aan GGZ-Ecademy. HVO-Querido heeft deze module gratis aangeboden zodat alle hulpverleners in de ggz van deze module gebruik kunnen maken. GGZ-Ecademy heeft vervolgens besloten om dit ongebruikelijke aanbod te accepteren. GGZ-Ecademy bestaat intussen tien jaar, en de eerste online module voor ggz-hulpverleners over het betrekken van naasten is een feit; een feestje waard!

Het doel van de module is hulpverleners en teams te stimuleren om zich het naastenbeleid eigen te maken. In de module zijn de uitgangspunten van de GMN 2021 meegenomen (daarover meer in de volgende blog). Het uitgangspunt is naasten meer betrekken en cliënten meer stimuleren hun naasten te betrekken in hun herstelproces. In de module worden medewerkers in allerlei korte stapjes meegenomen middels korte teksten, filmpjes en opdrachten.

De module staat kort stil bij waarom je naasten zou moeten betrekken en wat het naastenbeleid is. Daarnaast gaat de module in op hoe je dit met de cliënt bespreekt en hoe je kunt kijken naar de processen van naasten. Tenslotte leer je hoe je een triadisch gesprek voert met aandacht voor ‘je’ cliënt én de naaste. Er is een lijst met allerlei uitdagingen toegevoegd om de hulpverlener de mogelijkheid te bieden om in zijn praktijk te oefenen. Want oefening baart ook hier kunst.

Hulpverleners worstelen met begrippen als privacy, regie, dubbele caseload, hoe het triadische gesprek vorm te geven. Mijn ervaring de afgelopen twee jaar bij HVO-Querido is dat het dat een live training naast deze online module erg nuttig is; de online module en live training versterken elkaar. Er is in de live-training ruimte om meer diepgang te geven.

De totstandkoming van de handvatten vergde een lange adem, maar leverde een mooie prestatie waar ik erg blij mee ben. En met mij diverse medewerkers in de ggz, zoals je hieronder kunt lezen.’

“Deze module is een aanwinst om hulpverleners nog meer handen en voeten te geven om met naasten samen te werken én ze te ondersteunen. Bijzonder waardevol zijn de ‘Tips om eigen ervaringen in te zetten’ omdat ze zorgen voor een logische brug vormen tussen persoonlijke ervaringen en het werken als professional. Deze online module geeft een uitstekende en heel praktische uitwerking aan de kwaliteitsnormen zoals vastgelegd in de Generieke Module Naasten 2021. Bovendien is het lekker werken: de module is inhoudelijk uitnodigend en intuïtief van opzet en bevat een mooie mix aan tekst, filmpjes, tekeningen en pdf’s. Een pluim voor de makers!”
~Bert Stavenuiter (directeur MIND Ypsilon en voorzitter Generieke Module Naasten 2021)

“Ik heb zelf ook de e-learning gedaan. Op een leuke wijze krijg je binnen een uur inzicht in de visie van HVO-Querido, welke rol naasten kunnen hebben binnen de begeleiding, hoe je het netwerk kan versterken en een beeld hoe je triadisch met naasten kan samenwerken. De e-learning bestaat uit leuke filmpjes en opdrachten. Ik kan iedereen van harte aanbevelen de e-learning te doen. Het uur vliegt voorbij en ik was daarna een nog grotere voorstander van ons naastenbeleid.”
~Ragna Louman, directeur Zorg HVO-Querido 

“Ik vond het een erg leuke module. Ik heb er van opgestoken dat ik anders naar naasten kan kijken. Ik werd er door gestimuleerd om met mijn cliënten hier meer over te spreken, hen uit kan leggen waarom het belangrijk is dat hun naasten betrokken wordt.”
~Hulpverleenster van HVO-Querido

“De online training ‘Het betrekken van naasten’ van HVO-Querido en GGZ Ecademy is een brede training, over een belangrijk onderwerp. Met de GM Naasten is het belangrijk dat hulpverleners actief gaan samenwerken met en ondersteunen van familie en naasten. Het is een mooie afwisseling van kennis en oefening. De teksten zijn kort, krachtig en goed te begrijpen. De filmpjes zijn helder en geven de nodige afwisseling. Prettig is dat medewerkers in hun eigen tempo deze training kunnen volgen. Het zou mooi zijn als de training wordt aangevuld met een live training om samen met teamleden de vaardigheden te oefenen en zo de implementatie van de GM Naasten te bevorderen.”
~Margriet Paalvast,Projectcoördinator, Team Kennis, Innovatie en Onderzoek, MIND

Over de auteur: Henk-Willem Klaassen is naastenadviseur bij HVO-Querido en is met een projectteam verantwoordelijk om een actueel naastenbeleid handen en voeten te geven. Daarnaast geeft hij via zijn bedrijf Naast en betrokken ggz-instellingen adviezen en biedt trainingen en workshops aan, om zijn kennis en kunde over te dragen aan hulpverleners en ggz-instellingen. Voor Valente schrijft hij met enige regelmaat blogs over het betrekken van naasten, die vind je hier.

Contact? henk.willem.klaassen@hvoquerido.nl en www.naastenbetrokken.nl