Spring naar content

Hoe beteugel je administratieve lasten in het sociaal domein?

06 mei 2021

Administratieve lasten in het sociaal domein zijn onvermijdelijk. Het beteugelen ervan blijkt, ook na alle inspanningen van o.a. het ketenbureau i-sociaaldomein en het programma inkoop en aanbesteden van het ministerie van VWS, nog steeds een weerbarstig probleem.

Om (nog) beter inzicht verkrijgen in de huidige problematiek van administratieve lasten, is door brancheorganisaties van zorgaanbieders, VNG en VWS gezamenlijk een enquête ontwikkeld. Het doel van deze enquête is om nieuwe en/of aanvullende interventies te kunnen benoemen om administratieve lasten te kunnen terugdringen. De resultaten van deze enquête worden gecombineerd met een data-analyse van het landelijke berichtenverkeer om conclusies te kunnen trekken over het functioneren van het totale proces van contracteren tot declareren.

Alle organisaties die zijn aangesloten bij een branchevereniging kunnen deze enquête invullen. De enquête mag ook worden doorgestuurd naar collega’s binnen de organisatie en kan dus per lidorganisatie meermaals worden ingevuld.

Graag jullie medewerking! Het invullen van de vragenlijst neemt 10 tot 20 minuten in beslag. De enquête is in te vullen tot 31 mei 2021.

Naar de Enquête

Terugkoppeling

De terugkoppeling van de resultaten vindt plaats in medio juli 2021, onder andere via de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is de uitvoeringsorganisatie van gemeenten en zorgaanbieders en heeft als opdracht het structureel verminderen van de vermijdbare administratieve lasten. De brancheorganisaties zorg (Actiz, VGN, Valente, de Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland), het ministerie van VWS en de VNG zijn gezamenlijk opdrachtgever van het ketenbureau i-Sociaal Domein. De enquête wordt uitgevoerd door Q-Consult Zorg, een adviesbureau dat veel ervaring heeft met het doen van onderzoek in de sector.

Vragen?

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein beschikt over regioadviseurs die jouw organisatie kunnen ondersteunen bij het oplossen van knelpunten op het gebied van administratieve lasten. Je kunt met hen contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Leden van Valente kunnen ook contact opnemen met Aart-Jan Dingemanse, beleidsadviseur inkoop & aanbesteden, via aartjan.dingemanse@valente.nl.