Spring naar content

Voorjaarsnota: extra geld voor vrouwenopvang

04 mei 2020

Bij de Voorjaarsnota heeft het kabinet bekend gemaakt dat er extra geld beschikbaar is voor de centrumgemeenten om ze te ondersteunen in hun verantwoordelijkheid voor vrouwenopvang. Aan de decentralisatie-uitkering wordt structureel 16 miljoen toegevoegd. Hiervan is 14 miljoen bestemd voor de vrouwenopvang.

Al vanaf 2018 agendeerde de vrouwenopvang regelmatig dat de druk op de keten in de vrouwenopvang van instroom tot uitstroom onverantwoord hoog is. Minister Hugo de Jonge van VWS liet daarop vanaf december 2019 onderzoek doen naar de hulp aan de slachtoffers van huiselijk geweld in acute crisissituaties. Dit rapport bevestigde inderdaad dat het voorkomt dat vrouwen bij aanmelding niet de hulp kunnen krijgen waar ze om vragen. Het was niet bekend wat er daarna met deze mensen is gebeurd en hoe de veiligheidssituatie was.

Naast dit extra geld is er 39 miljoen euro structureel beschikbaar voor de uitbreiding van diverse taken voor Veilig Thuis. Als laatste zijn incidentele middelen voor begeleiding van dak- en thuisloze mensen (75 miljoen euro in 2020 en 125 miljoen euro in 2021) beschikbaar.