Spring naar content

Geïntegreerde jaarverslaglegging voor combinatie-instellingen

08 december 2020

Voor veel instellingen worden de administratieve lasten verminderd doordat de Regeling Jeugdwet en Uitvoeringsregeling WMO 2015 en de Regeling verslaggeving Wtzi gisteren zijn aangepast. De wijzigingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Een zorginstelling die ook een jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling als bedoeld in de Jeugdwet of een Veilig Thuis-organisatie als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning is (hierna: een combinatie-instelling), kan volstaan met één geïntegreerde financiële verantwoording overeenkomstig het regime van de Regeling verslaggeving WTZi.

Combinatie-instellingen zijn niet meer verplicht om een jaarverslaggeving volgens meerdere regimes, namelijk het regime van de Regeling verslaggeving WTZi enerzijds en de regimes van de Regeling Jeugdwet dan wel de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 anderzijds, op te stellen; combinatie-instellingen kunnen volstaan met één geïntegreerde jaarverslaggeving die bestaat uit een financiële verantwoording over alle bedrijfsmatige activiteiten.